Treårig aftale for regionalt ansatte

Efter endnu et døgns forhandlinger er der landet en aftale med Danske Regioner, som sikrer reallønnen de næste tre år. Desuden er der afsat særlige midler til sygeplejersker.

Oprettet: 20.02.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Efter et døgns forhandlinger landede Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet lørdag en aftale for alle ansatte i regionerne.

Aftalen indeholder generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 procent i perioden. Derudover er der aftalt at afsætte 0,45 procent i organisationsmidler.

”Det er lykkedes os at lande en aftale for de næste tre år, der sikrer reallønnen for alle ansatte og en videreførelse af reguleringsordningen, så lønudviklingen i regionerne følger med den private lønudvikling. Det er et tilfredsstillende resultat i lyset af omstændighederne”, siger Grete Christensen.

Desuden er der afsat en pulje med organisationsmidler:

”Jeg er meget tilfreds med, at der er afsat organisationsmidler. Det er den største pulje til organisationsmidler på det regionale område i nyere tid. De skal nu udmøntes ved organisationsforhandlingerne i morgen til gavn for medlemmerne, siger hun.”

Grete Christensen påpeger dog også, at for sygeplejerskerne udestår et større arbejde for at opnå ligeløn:

”Med aftalen har det ikke været muligt at tage væsentlige skridt mod mere ligeløn. Derfor er der fortsat en stor opgave i forhold til at søge at opnå politisk opbakning til at rette op uligheden."


Særlig pulje til sygeplejersker
 

Regionerne har valgt at prioritere midler til sygeplejerskerne, og derfor er der også afsat 0,05 procent til en såkaldt strategipulje i aftalen. Det svarer til ca. 33 millioner kr., som skal fordeles efter forhandling mellem parterne.

Grete Christensen kalder det et vigtigt signal og siger:

”Det er et vigtigt signal fra arbejdsgiverne om, at de ønsker at give sygeplejerskerne flere penge. Når vi mødes med arbejdsgiverne søndag, skal vi finde ud af, hvordan midlerne bruges bedst.”

Ud over løn rummer aftalen også en række andre forbedringer. Blandt andet styrkes indsatsen på seniorområdet og på arbejdsmiljøområdet med uddannelser for ledere, TR og AMR, og der bliver indført udvidet ret til løn under sorgorlov tillige med en tryghedspulje til brug ved afskedigelser.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været nogle svære forhandlinger, præget af Corona og den deraf følgende usikkerhed om økonomien. Under de givne forudsætninger, er dette resultat det bedst opnåelige” siger Grete Christensen.

Søndag fortsætter forhandlingerne med regionerne om udmøntning af diverse midler og puljer og med Kommunernes Landsforening i næste uge.

Efter forhandlingerne skal forligene til urafstemning hos medlemmerne. Forud for urafstemningen vil der blive rig lejlighed til debat, når Dansk Sygeplejeråd arrangerer en række medlemsmøder.