Trekløverregering lægger op til besparelser og forringet velfærd

Offentlige udgifter må fremover kun stige årligt med 0,3 procent - det vil medføre en forringelse af velfærden sammenlignet med det offentlige serviceniveau som leveres i dag

Oprettet: 27.11.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Den nye trekløveregeringen lægger op til op til forringet velfærd, barske besparelser på uddannelser og manglende ambitioner om forebyggelse og et sundere Danmark. Det står i skarp kontrast til den nye trekløverregerings egne ord om, at de ”vil udvikle Danmark til fremtiden.” Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen ser alvorligt på, at en række af de centrale punkter i regeringsgrundlaget vil give det danske samfund videre i en bekymrende forfatning til de næste generationer:

”Regeringen beskærer reelt velfærden ved kun at tillade de offentlige udgifter at stige med 0,3 procent. Det er markant under, hvad Finansministeriet har beregnet er nødvendigt at lade de offentlige udgifter stige med, for at kunne følge med det stigende antal ældre. Der er med andre ord slet ikke sat finansiering af til at bevare det serviceniveau, som vi kender det i dag, og det er stærkt bekymrende,” siger Grete Christensen.

Forringet uddannelseskvalitet

Hun ser samtidig kritisk på regeringens privatiseringsprogram samt det årlige omprioriteringsbidrag på 2 procent på alle større driftsområder.

”Regeringen budgetterer fortsat med 2 procent produktivitetsgevinster årligt på landets sygehuse på trods af, at grænsen for hvor stærkt der kan løbe er overskredet mange steder for længst. Regeringsgrundlaget er endvidere skuffende læsning for professionshøjskolerne og øvrige videregående uddannelser, hvor vi alle allerede nu kan se, hvordan omprioriteringsbidraget betyder nedlæggelse af stillinger og dermed forringet uddannelseskvalitet. Uddannelsessektoren er fundamentet for udviklingen af både vores erhvervsliv og vores velfærdssektorer, og vi i Dansk Sygeplejeråd er stærkt bekymret for kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen.” siger Grete Christensen.

Blandt de positive overraskelser i regeringsgrundlaget peger Grete Christesen på to nye initiativer. Dels lægger regeringen op til en ledelseskommission, som skal granske mulighederne for bedre ledelse i den offentlige sektor. Regeringens planer rummer mulighed for at genskabe ledelsesrummet for den lokale ledelse på landets sygehusafdelinger og øvrige velfærdsinstitutioner. Dels vil regering skabe et partnerskab om fremtidens arbejdsmarked, Disruptionrådet, der blandt andet skal se på, hvordan Danmark som samfund får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt.

 

Link: Regeringsgrundlaget, Marienborgaftalen 2016

Læs også: