Trine og Lucas går fuldtid for studerendes fremtid

De sygeplejestuderende i SLS pegede i weekenden på en ny politisk ledelse. Forpersonerne vil bl.a. arbejde for bedre praktik, bedre samarbejde med uddannelserne og gennem de aktive indsatser give flere lyst til at blive en del af fællesskabet.

Oprettet: 23.05.2023
Maya Bille, mbi@dsr.dk
Foto: Charlotte Gøtstad Sørensen

Mens mange nød weekendens sol og sommer trak dedikerede sygeplejestuderende fra hele landet i arbejdstøjet. Sygeplejestuderendes Landssammenslutning – SLS – holdt nemlig årsmøde på Dalum Landbrugsskole. På mødet skulle der vælges nyt forretningsudvalg, hvor også de to kandidater til topposterne blev valgt.

Ny forperson har fokus på praktikken

På årsmødet blev de vigtigste politiske emner for det næste år vedtaget. Blandt andet vil studenterorganisationen fortsat have fokus på bedre vilkår i praktikken. Og lige netop det emne optager også den kommende forperson Trine Løvenskjold. Dét er blandt andet en af grundene til, at hun valgte at stille op.

”Jeg har desværre selv haft nogle ærgerlige oplevelser i praktik. Sammen med medstuderende, uddannelses- og praktiksteder vil jeg arbejde for, at der er færre, der oplever det i fremtiden,” siger hun.

Sygeplejestuderende skal høres og ses

Trine Løvenskjold har tidligere delt ud af sine oplevelser i fagbladet Sygeplejersken. Måske har du også set hende i kampagnen #ErDetMig? Om mangel på blandt andre sygeplejersker.

De seneste par år har hun været aktiv i SLS-Diakonissestiftelsen og i SLS’ landsbestyrelse. Hun ser frem til at kunne bruge mere tid på det politiske arbejde i fremtidens sygeplejerskers tjeneste.

”Jeg har altid haft en politisk interesse og drivkraft. Det glæder jeg mig til at udleve på fuld tid,” fortæller Trine Løvenskjold.

Ved sin side kommer hun til at have sygeplejestuderende Lucas Otterstrøm Hyttel. Han blev valgt som næstforperson. Lucas Otterstrøm Hyttel har blandt andet været med til at til at starte en lokal SLS-afdeling på Absalon campus Roskilde, hvor han læser på 5. semester. Han er derudover også valgt til SLS’ landsbestyrelse.

Både Trine og Lucas har fokus på, at der skal være et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og mulighed for at de studerende bliver hørt. Og så skal der være god mulighed for, at SLS kan hjælpe de studerende godt i gang i introperioderne.

Den nye ledelse tiltræder 1. juli 2023.
 

Nyt forretningsudvalg med både geografisk og erfaringsmæssig spredning

Fire menige medlemmer i forretningsudvalget blev også valgt i weekenden. Seks kandidater stillede sig til rådighed for SLS’ daglige ledelse, og de fire, der sammen med Trine og Lucas, tiltræder 1. juli er:

  • Kathrine Hangaard, studerer på 6. semester på VIA UC i Holstebro og nuværende medlem af landsbestyrelsen.
  • Mathilde Nørtoft Laursen, studerer på 3. semester på VIA UC Aarhus og nuværende medlem af landsbestyrelsen.
  • Monica Hemdorff Sørensen, studerer på 5. semester på UCN i Hjørring, er økonomiansvarlig i SLS-Hjørring.
  • Nicolaj Laue Juhl, studerer på 4. semester på KP Tagensvej i København.

De fire repræsenterer en bred politisk og organisatorisk erfaring, både i SLS og i andre politiske sammenhænge.