Uddannelsesministeriet åbner for erhvervskandidat til sygeplejersker

SDU og AU vil fremover kunne få muligheden for at tilbyde sygeplejersker en kandidatuddannelse over fire år, mens de arbejder på deltid ved siden af studiet.

Oprettet: 31.01.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Unsplash

Øget kompleksitet og højere krav i sundhedsvæsenet medfører et stigende behov for flere sygeplejersker med videreuddannelse på kandidatniveau. For mange sygeplejersker kan det dog være en stor barriere at skulle på SU i to år og samtidig forlade tilknytningen til den kliniske praksis.

Men nu er der på både Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU) godkendt en åbning for, at sygeplejersker kan gå på deltid og bevare kontakten til jobbet, mens de får ny værdifuld viden gennem en kandidatuddannelse i sygepleje.

Uddannelsen bliver en såkaldt erhvervskandidatuddannelse, der løber over fire år, og som bliver en mulighed fra september 2018. Samtidig med studiet arbejder den studerende sygeplejerske i en deltidsstilling på 25 timer om ugen ved siden af. På den måde strækkes den normale kandidatuddannelse i sygepleje på to år ud til fire år.

Læs mere på ministeriets hjemmeside: Kandidatuddannelser kan læses på deltid

”Vi er så glade! Efter meget benarbejde er vores uddannelse udpeget som en af dem, der får mulighed for en erhvervskandidatuddannelse,” siger Dorthe Boe Danbjørg, adjunkt og uddannelsesleder ved kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje på Syddansk Universitet.

Hun mener, det er en oplagt fordel, at den kandidatuddannede sygeplejerske efter endt studie kan fortsætte ansættelsen og anvende de nye kompetencer i den direkte patientpleje og -behandling.

”For mange sygeplejersker vil det være en relevant uddannelsesmulighed at kunne gennemføre kandidatuddannelsen på deltid over en fire-årig periode. Det vil fastholde deres tilknytning til praksis, så de kan bidrage til udvikling af praksis undervejs i studieforløbet. Og omvendt kan sygeplejerskens faglige udvikling i praksis være til glæde for uddannelsen,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Kommuner arbejder på ny type sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd er også godt tilfreds med, at kandidatuddannelsen nu udbydes som en erhvervskandidatuddannelse – og ser det som en klar styrke for både uddannelsen og praksis.

”Det er vores indtryk, at mange arbejdspladser i sundhedsvæsenet – både regioner og kommuner – har brug for flere kandidatuddannede sygeplejersker direkte i det kliniske arbejde. Og en erhvervskandidatuddannelse kan netop gøre det muligt, uden at arbejdspladserne skal undvære dygtige nøglepersoner i to år,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg.

Kandidatuddannelsen i sygepleje er udvalgt som en af de 13 kandidatuddannelser, som regeringen i første omgang sætter i gang som en forsøgsordning, hvor der i alt 23 steder i landet bliver udbudt fireårige uddannelser på deltid. Der er ansøgningsfrist 1. marts.

En række kommuner arbejder i øjeblikket på et projekt om at indføre en ny type sygeplejersker i den nære patientpleje og -behandling. Det forudsætter en kandidatuddannelse i sygepleje, og for mange kommuner er det oplagt at videreuddanne egne erfarne sygeplejersker i stedet for at ansætte nye.

Efterspørgslen efter højtuddannede sygeplejersker har været støt stigende siden etableringen af uddannelsen i 1990. Den efterspørgsel forventes at stige yderligere. Samme tendens viser sig i mange andre lande.

Læs andre artikler relateret til emnet