Udskiftning i den politiske ledelse i DSR

Stemmerne er talt: Harun Demirtas bliver ny 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd, og Dorthe Boe Danbjørg er genvalgt som 2. næstforkvinde.

Oprettet: 08.11.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Dansk Sygeplejeråds næstforpersoner de næste fire år: Harun Demirtas og Dorthe Boe Danbjørg

Dansk Sygeplejeråds medlemmer har sat deres kryds og dermed bestemt, hvem der skal være næstforpersoner i DSR de næste fire år.

Syv sygeplejersker stillede op til valget. Vinderne blev Harun Demirtas og Dorthe Boe Danbjørg, som sammen med formand Grete Christensen skal kæmpe sygeplejerskernes sag i den politiske topledelse i DSR.

I alt 21.300 af DSR’s stemmeberettigede medlemmer - svarende til 30,3 pct. - har stemt.

Harun Demirtas ny 1. næstforperson

Med 31,9 pct. af stemmerne fik Harun Demirtas flest stemmer og er dermed ny 1. næstforperson.

”Jeg er glad, stolt og ydmyg over valget. Tusind tak for alle stemmerne. Der er mange kampe, der venter derude! Lønstrukturkomiteen, overenskomstforhandlinger, som snart går i gang, vores professionsstrategi, som skal sætte retning for fagets udvikling, og ikke mindst de løfter, der blev givet, som de i den grad både skal udfordres og følges op på. Jeg vil fortsat knokle for at sætte vores løn, vilkår, arbejdsmiljø og faglige udvikling på dagsordenen sammen med jer. Jeg vil også gøre mit bedste for at kunne være synlig og til stede for vores kolleger, tillidsvalgte og kredsbestyrelser og prøve komme rundt, så meget jeg kan. For alle! Jeg siger mange tak og vil ydmygt gå til arbejdet,” siger han.

Harun Demirtas er 33 år og er uddannet sygeplejerske. Han er uddannet både som sosu-assistent og sygeplejerske. Harun er i 2017 blevet valgt som frikøbt næstforperson i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden og i 2021 blevet genvalgt. Denne gang som 1. Kredsnæstformand og dermed fik han også plads i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Harun Demirtas har siddet i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for SF, men fratræder den post nu, hvor han er valgt som næstforperson i DSR. Desuden har han erfaringer med bestyrelsesarbejde og tillidsposter fra bestyrelserne for RED+, Krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer, i Fanklubben for Melodigranprix og i AIDS-fondet samt i Dansk Kvindesamfund.

Dorthe Boe Danbjørg genvalgt

Dorthe Boe Danbjørg blev genvalgt som 2. næstforkvinde med 25,7 pct. af stemmerne:

”Jeg er bare så glad og stolt over at være blevet genvalgt – jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til alle, der har udvist mig den tillid, og også tak til mine medkandidater for en god kamp. De næste fire år bliver virkelig afgørende for kampen for ligeløn. Vi står midt i en historisk tid, hvor det virker som om at politikerne endelig forstår, at nu skal de gøre noget ved den uligeløn, der har været med til at diktere sygeplejerskernes løn i alt for mange år. Jeg glæder mig til at være med til at arbejde for at vi kommer i mål,” siger hun.

Dorthe Boe Danbjørg er uddannet sygeplejerske i 2000, blev cand.cur. i 2007 og erhvervede en ph.d.-grad i sundhedsvidenskab i 2015.

Hun har arbejdet som sygeplejeforsker, uddannelsesleder og lektor samt udviklingssygeplejerske og sygeplejerske i både kommunalt regi og på hospital. Hun er tidligere tillidsrepræsentant og har været valgt ind i to af Dansk Sygeplejeråds bestyrelser i hhv. Hovedstadens Amtskreds og i Kreds Syddanmark. I en periode har hun desuden været formand for den landsdækkende forældreforening FOLA.

Der bliver nok at tage fat på

Grete Christensen glæder sig til samarbejdet med de to næstforpersoner:

”Stort tillykke med valget til Harun og Dorthe. Der er nok at tage fat på, og jeg glæder mig til, at vi sammen skal fortsætte kampen for bedre vilkår for sygeplejerskerne. Jeg glæder mig også over den store interesse for at stille op - det vidner om et stort engagement. Det er alle dygtige og engagerede kandidater, og jeg håber, at de som ikke blev valgt, vil fortsætte med at bruge deres store engagement til fordel for sygeplejerskerne.”

De to næstforpersoner tiltræder med det samme, det vil sige onsdag den 9. november og er valgt for fire år.

Valget betyder samtidig farvel til Anni Pilgaard, der har været næstforperson i DSR siden 2010, men har valgt ikke at genopstille. 

Samlet valgresultat for alle kandidater

Harun Demirtas – valgt som 1. næstforperson

Antal stemmer: 9.541
Procent: 31, 9%

Dorthe Boe Danbjørg – genvalgt som 2. næstforkvinde

Antal stemmer: 7.679
Procent: 25,7%

Jacob Gøtzsche – ikke valgt

Antal stemmer: 4.813
Procent: 16,1%

Camilla Duus Guldberg Smith – ikke valgt

Antal stemmer: 2.024
Procent: 6,8%

Henriette Lerche – ikke valgt

Antal stemmer: 2.009
Procent: 6,7%

Rikke Wiwe – ikke valgt

Antal stemmer: 1.890
Procent: 6,3%

Marianne Priskorn – ikke valgt

Antal stemmer: 1.503
Procent: 5,0%

Blank stemme

Antal stemmer: 451
Procent: 1,5%

Samlede stemmer: 29.910

Dette tal dækker over alle afgivne stemmer, da man kunne stemme på op til to kandidater.

 

 

 

 

CV / Blå bog: Harun Demirtas

Født 1989 i Konya Tyrkiet. Med kurdiske rødder. I dag bor Harun i København og har en kæreste.

Uddannelse

 • Professionshøjskolen Metropol, sygeplejerskeuddannelsen (2013 - 2016)
 • Lernia – Lund, omvårdnadsprogram med fokus på akutsjukvård, psykiatria og rättpyskiatri (2012 - 2013)
 • Social- og sundhedsskole i København, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 2009-2010 og trin 2 2010 – 2012 i København og Malmø

Arbejde

 • Rigshospitalets neonatal - intensiv afdeling, sygeplejerske (august 2016 – pt. orlov)
 • Centric, sygeplejerskevikar i Norge (sommeren 2016)
 • Malmø Kommune, Københavns Kommune, Amager Hvidovre Hospital, Personalegruppen A/S, social- og sundhedshjælper og senere social- og sundhedsassistent (2009-2016)

Tillidsposter

 • Københavns Kommune, Borgerrepræsentant (fra 2021)
 • Dansk Sygeplejeråd (DSR), Kredsnæstformand (fra 2017)
 • Advisory Board til RED+ (Krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer), bestyrelsesmedlem (fra 2021)
 • Fanklub for Melodigrandprix, Næstformand (fra 2019)
 • Dansk Kvindesamfund, Bestyrelsesmedlem (2020 - 2022)
 • AIDS-Fondet, Bestyrelsesmedlem (2018 - 2022)

 

 

 

 

CV / Blå bog: Dorthe Boe Danbjørg

Den røde tråd gennem Dorthe Boe Danbjørgs 22 år som sygeplejerske har været at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, kæmpe for bedre vilkår for sygeplejersker og arbejde for bedre uddannelse.

Hun har bred klinisk erfaring, forskeruddannelse og flere års erfaring med ledelse af politiske organisationer, forhandlinger, kampagner og direkte kontakt til ministre og politiske beslutningstagere.

Klinisk erfaring

• Sygeplejeforsker, Hæmatologisk afdeling, OUH 2016-2018

• Uddannelsesleder & lektor, SDU 2016 - 2018

• Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Obstetrisk-gynækologisk og Øre-næse-halsafdelingen, Svendborg Sygehus 2010-2012

• Sygeplejerske, Nyborg kommune 2007 - 2009

• Sygeplejerske, børneonkologisk afdeling, Rigshospitalet 2000 – 2007

Uddannelse

• Ph.d. i sundhedsvidenskab 2015

• Cand.cur. 2007

• Sygeplejerske 2000

Tillidserhverv

• Næstforkvinde, DSR 2018 -

• Kredsbestyrelsesmedlem Kreds Syddanmark 2017 - 2018

• Formand for forældreforeningen FOLA, 2012-2016.

• Stifter af, Formand for forældreforening i Nyborg Børneparkering Nej Tak 2010 – 2013

• Kredsbestyrelsesmedlem Hovedstadens Amtskreds 2003-2007

• Tillidsrepræsentant, børneonkologisk afdeling Rigshospitalet, 2001-2004