Udspil fra Danske Regioner: Mere forskning i psykisk sygdom

I et nyt udspil præsenterer Danske Regioner 13 nye initiativer, der skal styrke forskningsindsatsen i psykiatrien. Blandt andet skal det gøres mere attraktivt for sygeplejersker at forske. En gevinst for både patienter og personale, mener Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 04.03.2020
Maria Klit, dsr@dsr.dk
Foto: Lizette Kabré

Mere patientinvolvering, bedre formidling af forskningsresultater og styrket mulighed for forskning for alle faggrupper. Det er hovedtrækkene i udspillet ’Forskning - vejen til god og effektiv diagnostik og behandling af psykisk sygdom’, som Danske Regioner præsenterede i dag. Med initiativerne vil Danske Regioner sikre en mere systematisk forskningsindsats i psykisk sygdom, der forventes at blive den største folkesygdom i den vestlige verden i de kommende år.

”Vi ved meget i dag, men vi er slet ikke i mål endnu. Psykiske lidelser er alvorlige folkesygdomme på linje med kræft og hjerteproblemer, og derfor mener vi også, at man bør have det samme høje ambitionsniveau for psykiatrisk forskning,” siger formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Flere sygeplejersker skal forske

I dag forsker kun 3,5 pct. af medarbejdere i psykiatrien, og af dem er de fleste læger. Initiativerne skal blandt andet gøre det lettere og mere attraktivt for flere faggrupper at involvere sig i forskning, herunder sygeplejersker. Hos Dansk Sygeplejeråd hilser man udspillet velkommen, og betragter initiativerne som lovende:

”Antallet af borgere med psykisk sygdom er stigende, så vi kan kun tilslutte os regionernes ønske om en styrket forskningsindsats. Der er i den grad brug for forskning, som kan bidrage med viden om, hvilken pleje og behandling der bedst hjælper borgeren. Et godt eksempel er forskning indenfor nedtrapning af konflikter, som kan være med til at nedbringe brugen af tvang,” siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, og fortsætter: 

”Samtidig er der heller ingen tvivl om, at bedre muligheder for at kunne forske vil gøre psykiatrien til en mere attraktiv og udviklende arbejdsplads for sygeplejersker. Det vil være en gevinst for både sygeplejersker og patienter, og derfor håber vi også, at regeringen vil prioritere midler til forskning, for det kan kort sagt ikke betale sig at lade være.”

Danske Regioner oplyser, at man påbegynder arbejdet på nogle af initiativerne allerede nu, mens andre kræver regeringens hjælp i forbindelse med den kommende tiårsplan for psykiatrien.

”Hvis forskningen skal afspejle den store sygdomsbyrde, psykisk sygdom er for danskerne i dag, så kræver det flere ressourcer, og det vil vi selvfølgelig arbejde for,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

 Læs hele udspillet ’Forskning: vejen til god og effektiv diagnostik og behandling af psykisk sygdom’

Læs også: