Udspil understreger behov for flere sundhedsplejersker

Regeringen vil styrke samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger i daginstitutionerne. Det er et godt initiativ, men det understreger samtidig behovet for, at der bør uddannes flere sundhedsplejersker, mener Grete Christensen.

Oprettet: 27.04.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk

Med et nyt udspil vil regeringen styrke den pædagogiske indsats i landets daginstitutioner og blandt andet sørge for bedre støtte til børn fra socialt udsatte familier.

Blandt initiativerne i udspillet er et forsøgsprogram, hvor sundhedsplejersker skal arbejde tæt sammen med pædagoger og socialrådgivere. Blandt andet skal pædagoger og sundhedsplejersker i fællesskab besøge familier med ekstra behov for støtte.

Det er et skridt i den helt rigtige retning, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Hvis vi skal bryde den negative sociale arv, kræver det en tidlig forebyggende indsats. Forældrene skal have støtte og vejledning, og alle tegn på mistrivsel hos barnet skal tages i opløbet. Derfor er glæder jeg mig over, at regeringen har lyttet til os og besluttet at satse på det tværfaglige samarbejde,” siger hun.

100 om året er ikke nok

Udspillet understreger dog også behovet for at få uddannet flere sundhedsplejersker. Flere kommuner oplever allerede i dag, at de ikke kan få besat deres ledige stillinger, og flere opgaver til de eksisterende sundhedsplejersker vil blot forværre problemet.

I dag bliver der kun uddannet 100 sundhedsplejersker om året, men det er slet ikke nok, fastslår Grete Christensen.

”I sit udspil skriver regeringen, at alle børn har ret til en god barndom. Det hænger ikke sammen med, at nogle kommuner har været nødt til at sænke antallet af hjemmebesøg fra sundhedsplejersken i løbet af barnets første leveår,” siger hun.

”En god start på livet er den vigtigste forudsætning for et sundt voksenliv. Små problemer i den tidlige barndom risikerer at eskalere ud af kontrol, hvis man lader stå til. Derfor er det helt afgørende, at sundhedsplejersken har tid og mulighed for at yde den rette vejledning og skride ind, når det er nødvendigt. Hvis der slækkes på hjemmebesøgene, skaber vi et menneskeligt og økonomisk efterslæb, som vi som samfund ikke kan være tjent med,” siger Grete Christensen.

Regeringens udspil har et samlet budget på 580 millioner kroner over fire år.  Du kan læse mere om de øvrige initiativer her.