Unødvendig medicinering afspejler en syg kultur

Medicinering i opskruede doser for at frigøre ressourcer er helt uacceptabel og går ud over patienterne

Oprettet: 18.08.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Unødvendig medicinering for at frigøre ressourcer til at løse andre opgaver, som det er sket på intensivafdelingen på Køge Sygehus, er en helt uacceptabel praksis. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen tager skarpt afstand fra den praksis, som gennem flere år har fundet sted på Køge Sygehus.

”Det er helt uacceptabelt, at patienterne bliver medicineret i et omfang som skader deres behandling. Det vidner om en syg kultur i sundhedsvæsenet, hvor der drives rovdrift på medarbejderne og hvor der bliver skruet på selv de medicinske skruer for at frigøre ressourcer,” siger Grete Christensen.

Arbejdsforholdene på Køge Sygehus intensivafdeling har været pressede det seneste år. Medarbejderne har tidligere advaret om situationen over for ledelsen og først efter arbejdstilsynets påbud i maj i år, har sygehusets ledelse handlet på situationen.

Arbejdstilsynets påbud afspejler, at der er et alt for stort pres på intensivafdelingen og påpeger, at der skal rettes op på en række forhold med massiv overbelægning, landets højeste andel af patienter som bliver overflyttet til andre sygehuse, og problemer med høj medicinering.

”Ledelsen skal tage medarbejdernes advarsler alvorligt, når deres faglige ansvarlighed bliver overskredet, og derfor burde der langt tidligere være skredet ind. Det er et skråplan, når økonomiske argumenter ender med at forringe den faglige standard i en grad så medarbejderne ikke kan se sig selv i øjnene,” siger Grete Christensen.

Forholdene på Køge Sygehus afspejler en generel tendens med ekstremt arbejdspres og stress blandt medarbejderne. Det fremgår bl.a. af Dansk Sygeplejeråds tidligere SATH-undersøgelse, som viser, at sygeplejersker dagligt står i dilemmaer, hvor de må gå på kompromis med deres faglighed. I 2015 oplevede halvdelen (51%) af alle sygeplejersker, at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er under pres. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor det var hver tredje sygeplejerske.

Læs også: