Unødvendige indlæggelser: Forældede regler står i vejen

Hvert år bruger sundhedsvæsenet flere milliarder på indlæggelser, der kunne have været undgået. Sygeplejersker er en af nøglerne. De har de faglige kompetencerne til at spille en langt større rolle i det forebyggende arbejde, men reglerne – som de er i dag – forhindrer det.

Oprettet: 17.08.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

De mange unødvendige indlæggelser bliver centralt i regeringens kommende sundhedsreform. Det skriver Berlingske i dag. En ny analyse fra Sundhedsministeriet viser, at især tre områder dræner pengekassen. Det drejer sig om indlæggelser på grund af blærebetændelse, forstoppelse og dehydrering, hvor patienten ikke burde være endt på hospitalet.

”Sygeplejerskerne er den rigtige medarbejdergruppe til at forebygge, koordinere og iværksætte behandling i forhold til for eksempel væskemangel, blærebetændelse og forstoppelse. Her er der ingen tvivl om, at sygeplejersker kan og bør spille en langt større rolle i forhold til at forebygge unødvendige indlæggelser. Vi skal bare have lov til at gøre det, og det forhindrer reglerne i dag” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Forældede regler gør opgaveløsningen usmidig, og det er Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, der sidder med nøglen til at løse det problem. Hvis politikerne vil styrke det nære sundhedsvæsen, så giver det ikke mening, at sygeplejersker i dag ikke selvstændigt må tage initiativ til noget så basalt som for eksempel en urinprøve”, siger Grete Christesen.

Sundhedsvæsenet skal spille bedre sammen

Ifølge Grete Christensen er kommunerne de rette til at løse de daglige sundhedsopgaver for borgerne i eget hjem. Men det er langt fra sikkert, at borgeren er kendt af kommunen i forvejen. Der for har den praktiserende læge, og de sygeplejersker der er ansat i almen praksis, også en vigtig rolle.

”Det er helt afgørende, at samarbejdet mellem kommune, almen praksis og sygehus bliver bedre og mere forpligtende. Vi er sammen om patienterne, og vi er forudsætningen for hinandens succes. Det er kun i et godt samarbejde, at patienterne får den rette, helhedsorienterede behandling”, siger hun.

Ifølge Sundhedsministeriets beregninger koster unødvendige indlæggelser et sted mellem 3 og 8 mia. Det lyder i Grete Christensens ører som et højt tal.

”Det er klart, at der vil være penge at spare. Vi skal bare huske på, at kommunerne og almen praksis skal have økonomien, ressourcerne og kompetencerne til at tage opgaven på sig”, siger hun og tilføjer, at en konkret udfordring er, at data ikke følger patienterne på tværs af sektorgrænserne.

”Sygehuset skal stille data til rådighed for kommuner og almen praksis – og vice versa. Det er helt nødvendigt for kvaliteten, effektiviteten og et sammenhængende sundhedsvæsen”.

Læs artiklen i Berlingske: Færre skal indlægges på hospitalerne