Væk med registreringskaos

Da Roskilde Sygehus fik nyt IT-system i forbindelse med indførelsen af den elektroniske patientjournal, tog det omkring en time at indlægge en patient på grund af den omfattende registrering. Men så gik sygeplejerske Anne Kaas Kochen på Afdeling B92 ind i sagen. I dag tager det samme arbejde en halv time.

Oprettet: 03.02.2016
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

Det kunne tage en hel time at indlægge en patient, efter at Roskilde Sygehus i 2013 fik et nyt IT-system i forbindelse med indførelsen af den elektroniske patientjournal.

”Det er et stort IT-system med mange muligheder. Men det gør det samtidig svært at begrænse, hvad man skal dokumentere. Det betød, at vi ofte kom til at overdokumentere. Blandt andet fordi vi endte med at udfylde de samme ting flere steder uden at skulle det”, siger sygeplejerske Anne Kaas Kochen fra Afdeling B92 på Roskilde Sygehus.

Det skete eksempelvis ved at udfylde, hvor meget en patient havde drukket et sted og bagefter udfylde et væskeskema et andet sted.

”Vi dokumenterede på forskellige måder, hvilket også gjorde, at det tog lang tid at læse tilbage og finde informationer i patienternes journal”, fortæller Anne Kaas Kochen.

Frustrationerne var til at tage og føle på. Derfor fik Anne Kaas Kochen grønt lys til at se nærmere på systemet for at finde ud af, hvad der kunne gøres anderledes.

Klare retningslinjer
”Jeg fik lavet konkrete retningslinjer for, hvad der skal udfyldes og dokumenteres, når vi eksempelvis modtager patienter. Det betyder, at det er de samme ting, vi registrerer, og at vi ikke registrerer mere, end vi skal. Samtidig er det lettere at finde de informationer om patienterne, som vi har brug for”, fortæller Anne Kaas Kochen.

Bagefter underviste hun sine kolleger på hele afdelingen på en temadag, og der blev sat sedler op med retningslinjerne ved alle computere.

”Det har blandt andet betydet, at det nu kun tager en halv time at indlægge en patient. Mod en time før. Der er mange ting, der er blevet lettere – og alle synes, det er godt. Det er vigtigt, at vi dokumenterer, det vi skal. Men det er også vigtigt, at vi kan se meningen med dokumentationen”, siger Anne Kaas Kochen.

Det har taget cirka tre måneder fra Anne Kaas Kochen startede projektet til alle på afdelingen var blevet oplært. Og naboafdelingerne er nu også begyndt at bruge Anne Kaas Kochens retningslinjer.

Læs også artiklen: "Kostbar tid går til unødig dokumentation"