Venstre afsætter seks milliarder til sundhedsvæsenet med nyt udspil

Med seks milliarder vil Venstre sikre bedre arbejdsmiljø og bedre mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere over de næste to år. DSR er positive overfor den store interesse for at løse problemerne i sundhedsvæsenet, men efterlyser at man ser mere end to år frem.

Oprettet: 26.10.2022
Mai Brandi Ludvigsen@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen

Mandag var det Socialdemokratiet, der kom med et akutudspil, tirsdag fulgte Venstre trop. Med udspillet vil Venstre bruge 6 mia. kr. til en kriseplan i de næste to år. Det vil sige 2 mia. kr. ekstra i både 2023 og 2024 ud over den milliard årligt, Venstre tidligere har lanceret, der skal bruges på at nedbringe ventelisterne.

Pengene skal fordeles på to hovedområder. 0,5 mia. kr. skal prioriteres til indsatser, der giver et bedre arbejdsmiljø, mens 1,5 mia. kr. skal bruges til at sikre rekruttering, fastholdelse og den nødvendige aktivitet på sygehusene.

”Det er positivt, at Venstre nu vil afsætte ekstra penge til at fastholde medarbejdere. Det er der hårdt brug for. Jeg savner dog nogle mere konkrete bud på, hvordan man har tænkt sig at løse udfordringerne på den lange bane. Vi står ikke bare med en akut krise i sundhedsvæsenet, men med nogle massive udfordringer, som peger mange år frem. Det kræver mere langsigtede og grundlæggende løsninger,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. 

Afventer lønstrukturkomiteen

Hvad der fremadrettet skal ske med blandt andre sygeplejerskers løn, vil Venstre lade afvente Lønstrukturkomiteen. I kølvandet af komiteen skal der igangsættes en proces med arbejdsmarkedets parter, der skal føre til en mere differentieret og dynamisk lønudvikling i den offentlige sektor.

Det kan ifølge Venstre være ud fra følgende principper:

  • Løndannelsen skal understøtte de områder, hvor der er rekrutterings- eller fastholdelsesudfordringer
  • Der skal i højere grad fokuseres på frontlinje-personale på tværs af den offentlige sektor
  • Der skal i langt højere grad gives plads til lokal løndannelse
  • Der skal være fokus på ligeløn
  • Det skal være indenfor rammerne af den danske model
  • Det skal være økonomisk ansvarligt og balanceret i forhold til den private sektor, der via reguleringsordningen fastlægger den samlede lønudvikling i Danmark.

DSR: Grundlønnen skal op

Grete Christensen glæder sig over, at Venstre også stempler ind i debatten om den offentlige løndannelse:

”Det er godt at se Venstre på banen i den her debat og også nye toner, at ligeløn skal være et bærende princip for løndannelsen. Det har vi appelleret til i mange år og er helt nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal kunne rekruttere til pleje- og omsorgsfagene og sikre ligestilling mellem kvinde- og mandsdominerede fag.”

”Jeg håber, at Venstre også er klar til at afsætte penge til at udligne lønefterslæbet for de kvindedominerede fag,” siger hun.

Grete Christensen peger samtidig på, at det er vigtigt, at lønløftet bliver på grundlønnen.

”Lokalløn er et fint supplement, men er ikke løsningen i sig selv, når manglen er så massiv, som den er blandt sygeplejersker. Der er behov for et generelt løft af lønnen, så vi kan rekruttere og fastholde til faget som helhed.”

Læs mere om udspillet fra Venstre