Vi er hinandens arbejdsmiljø

Hvordan kan Dansk Sygeplejeråd som organisation bremse glidebanen i retning af et stadig mere belastet arbejdsmiljø på hospitaler og i kommuner? Og hvad kan man selv gøre som individ? En af konklusionerne var, at alle har et ansvar for arbejdsmiljøet.

Oprettet: 15.05.2018
Susanne Bloch Kjeldsen
Dorte Steenberg introducerer temaet arbejdsmiljø
Foto: Sren Svendsen

Dansk Sygeplejeråds holdninger ligger klar og er formuleret på papir: Sygeplejersker har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og hvis der er problemer, angår det hele arbejdspladsen, og det skal løses i fællesskab – også når problemerne rammer individuelt. Og så skal ledelser have bedre rammer og vilkår for retningsgivende ledelse med fokus på faglighed. Det slog næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg fast i sin indledning til kongressens debat om sygeplejerskers arbejdsmiljø.

”Når vi oplever, at arbejdsmiljøet flere steder er på vej ned ad en glidebane i retning af et meget dårligt arbejdsmiljø, så må vi diskutere, hvad vi kan gøre, for at bremse op meget tidligere.  I Dansk Sygeplejeråd arbejder vi både med, hvad vi kan gøre på individniveau, på arbejdspladsniveau og på politisk niveau,” sagde Dorte Steenberg som introduktion til Dansk Sygeplejeråds holdningspapir.

Dorte Steenberg
”Når vi oplever, at arbejdsmiljøet flere steder er på vej ned ad en glidebane i retning af et meget dårligt arbejdsmiljø, så må vi diskutere, hvad vi kan gøre, for at bremse op meget tidligere," pointerede Dorte Steenberg
Foto: Søren Svendsen
Dernæst blev hele kongressen sat på arbejde og sendt ud i grupper for at tage stilling til tre dilemmaer, som handlede om, hvordan man som kongresmedlem kan handle, når man bliver kontaktet af en tillidsrepræsentant, som gennem længere tid har forsøgt at løse problemerne med alt for stort arbejdspres.

Tre eksperter var herefter ”stemmer i rummet” som gav kongresdeltagerne coaching på, hvordan dilemmaerne kunne løses. De tre arbejdsmiljøkapaciteter var professor på RUC, Klaus T. Nielsen, professor på CBS, Kurt Jacobsen, og arbejdsmiljøforsker fra Team Arbejdsliv, Karen Albertsen.

Klaus T. Nielsen gjorde opmærksom på, at sygeplejersker har en udfordring i at forsvare deres faglighed, fordi de er oppe imod lægernes meget stærke faglighed. Og samtidig rimer effektiviseringsdagsordenen dårligt med fokus på pleje. Han rådede til, at argumentere stærkere for sygeplejerskers faglighed.

”I er pressede fra de ledelsesstrukturer, som vil gøre jeres arbejde målbart. Derfor skal I placere jer rigtig i debatten og argumentere for sygeplejerskers særlige rolle,” sagde Klaus T. Nielsen.

Kurt Jacobsen rådede til at være meget opmærksom på, at psykisk sygdom som f.eks. stress aldrig må blive den enkeltes problem, men at der er mange grunde til, at det netop bliver gjort til den enkeltes problem.

”Psykisk sygdom er usynlig og samtidig er den meget ømfindtlig og myteomspændt. Det betyder, at mange foretrækker at klare sig selv fremfor at bede om hjælp. Men det er grundlæggende vigtigt at gøre det trygt for den enkelte at tage et problem som stress op, og at fællesskabet vil lytte. Det er ikke nok bare at tale om det, man skal understøtte, at det er trygt at tale om det,” sagde Kurt Jacobsen

Karen Albertsen sagde, at ”vi er med til at skabe det arbejdsmiljø, vi selv og kollegerne er en del af”.

Nynne Bjerre Christensen
Journalist Nynne Bjerre Christensen var ordstyrer under kongressens debat om arbejdsmiljø
Foto: Søren Svendsen
”At fralægge sig ansvaret er aldrig i orden, for alle spiller en rolle. Ledelsen spiller en særlig vigtig rolle, nogle gange som en del af problemet, men ledelsen kan også være en del af løsningen. God ledelse understøtter medarbejdernes motivation, samarbejde, kommunikation og relationer. Den skaber tillid og psykisk sikkerhed, så faglighed kan udvikle sig og vokse,” sagde Karen Albertsen.

Dorte Steenberg slog fast, at Dansk Sygeplejeråd har et ansvar for at ændre på de værdier, som gør, at et arbejdsmiljøproblem bliver gjort til et individuelt problem.

”Der skal være plads til, at man kan leve et liv ved siden af arbejdet, så man ikke bare kommer hjem fra arbejdet og sidder og stirrer ind i væggen, fordi man er helt slidt op. Vores drøftelser har vist, at det er vigtigt, vi finder en måde at få talt om stress, så det ikke bliver et individuelt problem, men et problem vi skal finde fælles løsninger på,” sagde Dorte Steenberg.

 

Under kongressens debat om arbejdsmiljø pegede pilen flere gange på ledelsen som ansvarlig. Formand for Dansk Sygeplejeråds lederforening, Irene Hesselberg, forsvarede flere gange lederne og gjorde det klart, at Lederforeningen gerne vil finde fælles løsninger.

 

Læs også