Vi er nået til Kræftplan 4, men en seriøs Psykiatriplan 1 mangler stadig

Psykiatrien har brug for en ny og langsigtet Psykiatriplan med udgangspunkt i en involverende proces og tilstrækkeligt mange ressourcer. Det skriver Grete Christensen i kronik med formændene for de øvrige aktører i Sygehusfællesskabet i Information.

Oprettet: 02.03.2017

Kronik, Information, 2. marts 2017, Grete Christensen formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd sammen med Camilla Rathcke, formand Yngre Læger, Anja Mitchell, formand Overlægeforeningen, Karen Stæhr, formand FOAs social- og sundhedssektor og  Nathali Schaap Degn, formand Danske Lægesekretærer/HK.

"Den negative udvikling går stærkt. Alle grupper af ansatte oplever i stigende omfang at blive udsat for vold og trusler på psykiatriske afdelinger og på bosteder. Inden for de seneste år har der været ikke mindre end fem drab på medarbejdere. Vold og trusler er desværre den barske hverdag.

Den udvikling afspejler både en forråelse i samfundet, stærkt stigende problemer med stof- og alkoholmisbrug og et utilstrækkeligt social- og sundhedsvæsen. Mange patienter bruger i dag stoffer, som fremmer aggression, psykiatrien er under et kraftigt politisk pres for at udskrive patienterne hurtigst muligt, og bostederne mangler ansatte til at tage hånd om beboernes alvorlige psykiske sygdomme og misbrug.

Konsekvensen er, at psykiatrien i både regioner og kommuner er fanget i en nedadgående spiral, hvor patienterne får det værre og værre, og hvor det bliver stadig sværere at rekruttere personale. Oven i det kæmper psykiatrien med et årtier langt økonomisk efterslæb, som langt fra er indhentet med den første psykiatriplan fra 2014," pointerer Sygehusfællesskabet i kronikken.

Læs hele kronikken her.