Vi har brug for mere af det, vi ved virker

En ny tilbudsform til borgere med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd er ikke løsningen. Se i stedet på det inden for psykiatrien, som vi ved virker, og brug mere af det, lyder det fra Grete Christensen i debatindlæg i Altinget tirsdag 4. oktober.

Oprettet: 06.10.2016

Af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Debatindlæg i Altinget 4. oktober 2016.

Medarbejdere og beboere på landets botilbud skal føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Derfor foreslår regeringen en ny tilbudsform for en mindre gruppe borgere med svær psykisk lidelse og udadreagerende adfærd, som vil have fokus på sikkerhed og voldsforebyggelse.

Det er en af regeringens otte anbefalinger til at løse problemet med det stadig stigende tilfælde af vold, trusler og sågar drab, der har fundet sted på bosteder de seneste år.

Det er meget positivt, at regeringen ønsker at arbejde for mere tryghed og sikkerhed i hverdagen. Det gør vi også i Dansk Sygeplejeråd, men vi mener ikke, at en ny tilbudsform er løsningen. Tværtimod er det vores opfattelse, at der lægges op til øget brug af tvang og flere kritiske overgange inden for psykiatrien - og dermed flere konflikter.


Vi mener, vi skal styrke den samlede behandlings- og socialpsykiatri ved at se på, hvad det er, der allerede virker, og bruge meget mere af det. Det gælder ikke kun isoleret set på bostederne, men i psykiatrien i det hele taget – for det hele hænger sammen.

Debatindlægget fortsætter - læs det i sin fulde længde her. (Kan kræve login)

Læs også: