”Vi skal fortsætte arbejdet med at udvikle vores fællesskab”

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, åbnede den ekstraordinære kongres på Hotel Nyborg Strand med de fire pejlemærker, der skal sætte retningen for udviklingen af fremtidens Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 22.06.2017
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

DSRs formand Grete Christensens åbningstale på ekstraordinær kongres 2017Den ekstraordinære kongres er en del af projektet SAMMEN OM DSR og er en del af en proces hvor medlemmer, tillidsvalgte og medarbejdere har debatteret og diskuteret, hvordan sygeplejerskers fællesskab kan forme sig i fremtiden. 
”Ambitionen var at involvere og inddrage hinanden på nye og berigende måder. Og det må jeg sige: Det sidste år har været fantastisk at være en del af! At mærke den energi, kreativitet og samhørighed, som vi alle sammen har lagt for dagen”, sagde Grete Christensen fra talerstolen i åbningstalen. 


Den ekstraordinære kongres skal tage stilling til et kongresforslag lagt frem af hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd. Kongresforslaget tager afsæt i input fra den involverende proces og de 4 politiske pejlemærker:
•    Større indflydelse til sygeplejerskerne
•    Involverende og handlekraftige fællesskaber
•    Sammenhæng på kryds og tværs
•    Et aktivt og levende medlemsdemokrati


”Jeg synes, at pejlemærkerne rummer nogle spændende perspektiver og muligheder for vores faglige fællesskab i Dansk Sygeplejeråd. Hvordan skal vi – hver især – arbejde efter dem på arbejdspladserne, på lokale møder, i vores netværk samt nationalt i vores interessevaretagelse? Det sidste år har vi haft involverende møder og aktiviteter på kryds og tværs i organisationen. Vi skal nu konkretisere og tage pejlemærkerne alvorligt – så vi fremover er mere Sammen om DSR. Jeg ser frem til debatten! Og håber, at vi får en god dag, hvor vi sammen kigger fremad,” sagde Grete Christensen fra talerstolen. 


Efter formandens åbningstale gik kongresdebatten i gang. Kongressen fortsætter resten af dagen, indtil alle er kommet til orde og kongresforslaget har været til afstemning.