Vi skal styrke det nære sundhedsvæsen – ikke etablere nærhospitaler

Dansk Sygeplejeråd er enige i intentionerne i et nyt forslag fra Socialdemokraterne om at styrke det nære sundhedsvæsen. Flere behandlinger skal tættere på borgeren, men det skal være de rette opgaver, og det skal ske ved at styrke de eksisterende rammer.

Oprettet: 21.08.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Socialdemokraterne vil bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne gennem nye nærhospitaler. Hvilke sygehusbehandlinger, der skal flyttes væk fra hospitalerne, skal aftales lokalt mellem regioner og kommuner, men det kan eksempelvis dreje sig om behandling af kronisk sygdom og små operationer.

Derudover skal nærhospitalerne også huse eksempelvis praktiserende læger, vagtlæge, psykologer og kommunale sundhedstilbud. Sådan lyder et nyt oplæg fra Socialdemokraterne, som vil afsætte et trecifret millionbeløb til de nye nærhospitaler.

Dansk Sygeplejeråd er enige i, at der er brug for at styrke og investere i det nære sundhedsvæsen.

”Vi er helt enige i intentionen i forslaget. Vi skal have flyttet opgaver væk fra hospitalerne og tættere på borgerne, der hvor det giver kvalitet. Det gør det eksempelvis for mange ældre og for mennesker med kroniske sygdomme som diabetes og KOL. Vi er derimod ikke enige i, at små operationer for eksempelvis sportsskader i knæet skal væk fra hospitalerne. Vi risikerer at komme tilbage til dengang, hvor små, lokale hospitaler gennemførte operationer uden den nødvendige rutine og kvalitet. Det er ikke den bedste løsning for patienterne”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hun undrer sig over ønsket om at etablere nye lokale hospitaler.

”Vi har allerede rammerne i dag i form af blandt andet sundhedshuse, sygeplejeklinikker og almen praksis. I stedet for at gå tilbage til noget gammelt, som ikke virkede, bør vi styrke de eksisterende rammer og sørge for de nødvendige ressourcer og kompetencer her. Vi har ikke brug for nærhospitaler, men for stærke sundhedshuse med mulighed for specialiseret sygepleje af høj kvalitet.”

Fælles drift kan være til gavn for patienten

De nye nærhospitaler er først og fremmest tænkt etableret i forbindelse med eksisterende sundhedshuse eller i lukkede sygehusbygninger, men nogle steder vil der skulle opføres helt nye bygninger.

Nærhospitalerne skal ifølge Socialdemokraternes oplæg drives af regionen og kommunerne i fællesskab. Det ser Grete Christensen nogle spændende takter i:  

”Der findes i dag alt for mange eksempler på, at patienter kommer i klemme, fordi kommuner og regioner bliver fristet til kassetænkning fremfor et forpligtende samarbejde til gavn for den enkelte patient. Med fælles økonomi stiger incitamentet for at vælge den bedste og mest helhedsorienterede løsning for patienten. At tænke mere i fælles økonomi og ledelse vil kunne skubbe positivt på udviklingen mod et mere sammenhængende sundhedsvæsen.”