Vi skal værne om ytringsfriheden

Ytringsfriheden er en grundlovssikret ret, men mange ansatte tør ikke ytre sig af frygt for repressalier. Det er vigtigt at skabe en sund og åben debatkultur på arbejdspladserne, skriver Grete Christensen og Anders Kühnau.

Oprettet: 26.02.2019
Anders Kühnau og Grete Christensen debatterer den danske model.

Af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og regionsrådsformand i Region Midtjylland. Bragt i Avisen Danmark.

Ytringsfriheden er en af de vigtigste grundpiller i vores demokrati - den er grundlovssikret. Det gælder naturligvis også på arbejdspladsen, hvor faglige diskussioner og udveksling af erfaringer kan løfte kvaliteten i arbejdet. Derfor er det også i alles interesse, at vi kan tale åbent om forholdene på vores arbejdsplads.

Desværre er der ansatte, der ikke tør ytre sig. For eksempel har en FTF-undersøgelse vist, at det er hele 60 pct. af både offentligt og private ansatte, der frygter negative konsekvenser, hvis de taler kritisk om deres arbejdsplads. At retten til at ytre sig er grundlovssikret, gør det altså ikke alene. Det er en ret, der hele tiden skal værnes om.

Det er klart, at visse ytringer kan opleves som besværlige, men først og fremmest er det en vigtig kilde til viden, der kan bruges konstruktivt til forbedringer. Hvis borgere eller ansatte ikke bruger deres ytringsfrihed, kan det være et demokratisk problem og i værste tilfælde skjule alvorlige forhold, som udgør en risiko for f.eks. patienternes sikkerhed.

Ytringer kan også have samfundsmæssig interesse. For eksempel kan indlæg i den offentlige debat bidrage med vigtige pointer i debatten om vores sundhedsvæsens fremtid. Det er patienter og medarbejdere, der kender hverdagen i sundhedsvæsenet bedst.

Rammerne er vide, så længe man taler på egne vegne, holder sig fra at videregive personfølsomme og fortrolige oplysninger samt ikke viderebringer åbenbart urigtige eller ærekrænkende informationer. Sådan skal det fortsat være.

Det handler også om at skabe en god kultur på arbejdspladsen. Her kan ledelsen arbejde med at fremme en god og sund debatkultur, hvor alle tør bidrage med respekt for hinanden. Det er afgørende, at ledelsen er lyttende og tager medarbejdernes kritik alvorligt. Samtidig er det også vigtigt, at ansatte anerkender, at lederne ofte er underlagt et stort pres og kan have begrænset handlerum.

Kombinationen af et godt kendskab til rettighederne og en sund og åben debatkultur kan være med til, at medarbejdere i langt højere grad kan ytre sig frit og uden frygt for repressalier. Det er ikke noget, vi løser med et trylleslag. Det kræver en løbende dialog på alle niveauer, også fra politisk side, hvor budskabet skal være klart: Ytringsfrihed og en god fri debatkultur er en grundlæggende værdi, som vi også skal praktisere på vores arbejdspladser.