Vold på bosteder skal løses med en helhedsplan

Vold på bosteder og flere tragiske dødsfald er et akut problem, der har fremkaldt politisk handling. Sådan indleder Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, sit debatindlæg i Altinget mandag 19. september

Oprettet: 27.09.2016

Debatindlæg i Altinget 19. september af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd: 

Vold på bosteder og flere tragiske dødsfald er et akut problem, der har fremkaldt politisk handling. Baggrunden er, at antallet af alvorlige voldsulykker, som har medført sygemelding aldrig har været større. I 2014 toppede voldsulykkerne med 187 tilfælde på et år, og derfor er det særdeles positivt, at der nu er politisk fokus på at igangsætte nye initiativer, der skal forebygge vold på botilbud.

Der er i den grad brug for tiltag, der kan skabe trygge rammer for både borgere og medarbejdere på landets botilbud. Men vi er i Dansk Sygeplejeråd bekymrede over regeringens forslag om etablering af ny tilbudsform.

Bekymringen bunder i, at psykiatrien har behov for mindre tvang – ikke mere. Og regeringen lægger i den nye tilbudsform op til at give vidtgående adgang til anvendelse af tvang. Det er stærkt betænkeligt, når vi ved, at brugen af tvang opleves som et voldsomt overgreb og som mangel på empati, ligeværdighed og gensidig respekt. Samtidig er der behov for færre – og ikke flere kritiske overgange mellem institutioner og sektorer. Overgange mellem sektorer er beviseligt risikofyldte for sårbare borgere, der ikke nødvendigvis er færdigbehandlet. Vi frygter, at en ny tilbudsform blot vil flytte de eksisterende problemer til nogle andre mursten og skabe endnu et led i et i forvejen usammenhængende forløb.

Læs hele debatindlægget her.

Læs også: