Voldgiftssag: Sygeplejersker skal kende deres arbejdsplan fire uger før – også i særlige situationer som corona

Dansk Sygeplejeråd har indgået et forlig i en voldgiftssag mod Region Nordjylland. Regionen har erkendt, at arbejdstidsaftalens regler om mødeplan blev overtrådt i marts-april 2020 og skal betale en bod på 75.000 kr.

Oprettet: 29.09.2022
Mai Brandi Ludvigsen mlu@dsr.dk

Der er tirsdag den 27.  september blevet indgået forlig i en sag, der handler om den første periode af corona-pandemien. I Nordjylland lukkede regionen blandt andet sygehuset i Farsø ned med dags varsel og flyttede sygeplejerskernes arbejdssted til Aalborg.

Der var også sygeplejersker, som fik vagtplaner for en til to uger ad gangen i stedet for de aftalte fire uger forud. Derudover skete der grundlæggende ændringer i vagtplanerne, herunder omlægning fra fast dagvagt til blandede vagter.

Region Nordjylland fastholdt, at corona var en særlig situation, men med forliget har Region Nordjylland nu erkendt, at der i et antal tilfælde er sket overtrædelse af arbejdstidsaftalens § 6 om mødeplan.

Region Nordjylland skal betale en bod på 75.000 kr.

”Forliget er vigtigt, fordi reglerne om mødeplan er fundamentet for hele arbejdstidsaftalen og er med til at gøre det for sygeplejerskerne muligt at få arbejdsliv til at hænge sammen med familielivet. De regler kan ikke fraviges – heller ikke selv om situationen er udfordrende, som den var under den første bølge af corona,” siger DSR-formand Grete Christensen.

 

Se også