Erkendelsen breder sig

Sundhedsvæsenet flytter lige nu rundt med medarbejderne for at slukke ildebrande. Det er et symptom på den underfinansiering af sundhedsvæsenet, Dansk Sygeplejeråd har advaret om i flere år. Den erkendelse er andre nu også ved at få øjnene op for, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 18.11.2020

Hvad gør man, når dem, der skal passe de syge, selv bliver syge?

Det spørgsmål er nu igen aktuelt i Region Midt, hvor 31 ansatte på medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens blev testet positive den seneste uge. Manglen på medarbejdere er blevet afhjulpet ved at sende coronapatienter til andre hospitaler og ved at hente medarbejdere ind fra andre afdelinger for at lukke huller i vagtplanen.

I mange kommuner er smittetrykket i øjeblikket større end det har været længe, hvilket medfører stor utryghed for mange. Også sygeplejersker oplever at de må blive hjemme fordi de har været tæt på nogen som er konstateret smittet, mens andre er på arbejde på steder hvor der også er flere smittede beboere/ patienter, hvilket betyder at risikoen for at blive smittet på jobbet igen er øget.

Det samlede billede giver panderynker hos professor og ledende overlæge, Lars Østergaard på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Tirsdag i denne uge sagde han til DR.dk, at situationen kan tvinge hospitalerne til at stille planlagte aktiviteter i bero – ligesom i foråret.Christian Wejse, der er epidemiolog og afdelingslæge samme sted, pointerede, at man ikke får senge og personale udefra men låner fra andre afdelinger, som så må lukke ned.

Fællesnævneren er, at sundhedsvæsenet lige nu flytter rundt med medarbejderne for at slukke ildebrande. For sygeplejerskernes vedkommende er der ikke rigtig nogen reserve at trække på – nogen steder – og det betyder, at systemet ikke kan gøre andet end flytte folk rundt.

Sygeplejerskerne har længe sagt, at de bliver flyttet rundt som ludobrikker, og i Dansk Sygeplejeråd har vi båret budskabet videre til offentligheden og politikerne i et forsøg på at få det stoppet – eller i det mindste reguleret med frivillighed og acceptable løn- og arbejdsvilkår.

Men Ludobrik-situationen er jo i virkeligheden et symptom på den sygdom, vi har advaret om i flere år: Ressourcerne i sundhedsvæsenet er blevet rullet tyndere og tyndere ud igennem flere år, og under coronaen har de for længst nået deres max.

Den erkendelse ser nu ud til at brede sig ud over sygeplejerskernes rækker. Med læger og overlægers kritik af fx situationen i Region Midtjylland, kan man håbe, at Dansk Sygeplejeråd ikke længere står helt så alene længere. Jo flere der siger det højt, desto større sandsynlighed er der for, at vi bliver hørt af politikerne.

Det håb fik yderligere næring i denne uge, hvor formanden for Danske Regioner, Stefanie Lose, i Politiken Sundhed blev foreholdt, at beredskabstillægget er blevet håndteret i strid med intentionerne i regionerne, og at det nu får flere sygeplejersker til at overveje deres fremtid i faget. På spørgsmålet, om det kan skade rekrutteringsindsatsen i forhold til sygeplejersker, svarede hun med noget, man kan læse som en indrømmelse:

”Jeg håber det virkelig ikke, for vi har brug for dygtige sygeplejersker.”

”Men det er klart, at for at man skal være glad for at være sygeplejerske, skal man også have et godt arbejdsmiljø. Derfor er der også en klar appel fra os som øverste politiske ansvarlige til, at ledelse og medarbejdere helt ude i frontlinjen finder dialogværktøjerne frem og får adresseret, hvad der skal til for i fællesskab at få løst den her opgave.”

Læs artiklen om coronaberedskab med Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, og formand for Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, i Politiken Sundhed.