Fagbevægelsen skal gå forrest i opgøret mod sexisme

Fagbevægelsens top vil gå forrest for at bidrage til den kulturændring, der skal til for at bekæmpe sexisme og uacceptabel adfærd. Det er godt og kræver bla. at vi alle skal se indad, for de sexistiske kulturer og strukturer kan også findes hos os selv - I de fagpolitiske magtrum - og på arbejdspladserne i fagforeningerne, skriver Grete Christensen i Formandens Blog.

Oprettet: 22.10.2020

For sygeplejersker er uønsket seksuel opmærksomhed ikke et ukendt fænomen. Det er velkendt, at sygeplejersker af og til indgår i fortællinger og fantasier som seksuelle symboler.

Ud fra vores rundspørge blandt medlemmerne kan vi dog se, at det ikke så meget er i magtrelationen til lederne, men mere i relationen til patienter og pårørende, at de uønskede seksuelle tilnærmelser sker.

Det gør dog ikke håndteringen mindre vigtig. Der må ikke herske tvivl om, at krænker man en sygeplejerske med uønskede seksuelle tilnærmelser, så skal det have konsekvenser for krænkeren. Fordi det er mest udbredt i relationen til patienter og pårørende, er der et utrolig vigtigt ledelsesansvar forbundet med at håndtere situationer på arbejdspladsen og at give medarbejderne værktøjer, de kan bruge i situationer, hvor de oplever uønsket seksuel opmærksomhed fra patienter og pårørende.

Foreløbig er det vores indtryk, at det ser ud til, at man håndterer det derude – måske fordi det ikke er nyt, men et tema, vi har arbejdet med i mange år på arbejdspladserne.

I lyset af den aktuelle debat, har vi dog iværksat en ny undersøgelse for at grave et spadestik dybere. Blandt andet for at finde ud af, om der er klare procedurer for håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladserne, det bør der nemlig være.

Sexisme forstået som misbrug af en magtposition til at krænke en person med uønsket seksuel opmærksomhed er til gengæld noget, vi også er nødt til at se på som fagforbund. For i de strukturelle rammer i magthierarkier i grupper, der står sammen om en sag – som f.eks. i fagbevægelsen, har vi brug for at afdække - og i givet fald nedbryde - de strukturer, som også kan findes hos os selv.

Det skal være sådan i fagbevægelsen, at alle skal kunne gå trygt på arbejde og deltage i det fagpolitiske arbejde uden at frygte sexisme.

Fagbevægelsens arbejde bygger jo netop på universelle grundprincipper om et fællesskab mellem ligeværdige, der respekterer og anerkender hver enkelts bidrag til den fælles sag.

Derfor er det på tide, at vi gennemlyser fagbevægelsen og sikrer, at vi kan leve op til vores egne paroler om, at fællesskabet vitterlig går på tværs af køn, alder, seksualitet og hudfarve.

Vi har et kæmpe ansvar for at stå op for kampen for ligestilling, og for at bekæmpe sexisme og fremme en kultur hvor alle medarbejdere behandles med respekt og værdighed.

Derfor er jeg glad for, at fagbevægelsen nu melder sig på banen i opgøret med sexisme. Det sker i dag, hvor vi sammen med alle oranisationer under FH giver håndslag på, at vi vil gøre fælles front mod en kultur, som har set sin tid.

Læs Fagbevægelsens fælles brev.