Hverdagen banker på: Manglen på sundhedsprofessionelle består

Taskforce for flere sundhedsprofessionelle har leveret sine anbefalinger. Nu er det politikernes tur til at levere, skriver Grete Christensen i denne blog.

Oprettet: 04.06.2020

I denne uge barslede ”Taskforcen for at få flere sundhedsprofessionelle” med en række anbefalinger til, hvad der skal til for at løse manglen på sundhedsmedarbejdere.

Taskforcen skulle have præsenteret sine anbefalinger i begyndelsen af året men blev forsinket pga. coronakrisen. At anbefalingerne kommer nu, er et kærkomment vidnesbyrd om, at vi langsomt bevæger os ind i en mere normal hverdag.

For det er så vigtigt at vi kommer videre med at løse manglen på sundhedsprofessionelle – problemerne er ikke blevet mindre under coronakrisen.

Anbefalingerne er heldigvis opløftende læsning, og der er mange gode forslag.

For eksempel noterer jeg med glæde, at der for sygeplejeuddannelsen bla. er anbefalinger om at sikre praktikforløb af høj kvalitet, og at der skal ske en systematisk registrering af frafald blandt de studerende, så vi kan analysere på årsagerne og lære af dem. Desuden glæder det mig, at der er fokus på vigtigheden af en god overgang mellem teori og praktik for sygeplejestuderende – og at vores uddannelsesminister også har fokus på dette.

Men vi må også sætte fokus på dimensioneringen af uddannelsen. Der mangler en vurdering af behovet for øget dimensionering fremover og en langsigtet, national plan for at indhente manglen på sygeplejersker. Vores fremskrivning siger 6000 i 2025.

Rapporten fra taskforcen viser, at der er mange ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen, og at der hvert år afvises egnede ansøgere. Men antallet af ansøgere har været let faldende de seneste par år, og det er en bekymrende udvikling, der kalder på handling. Derfor planlægger Dansk Sygeplejeråd - i samarbejde med FH - en rekrutteringskampagne til sygeplejerskeuddannelsen.

Rekruttering alene løser dog ikke problemerne. Fastholdelse i professionen er mindst lige så vigtigt, og her skal der gøres en solid indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og gode rammer for arbejdet.

Samtidig er det vigtigt, at vi ser på mulighederne for, at sygeplejersker kan udvikle deres kompetencer igennem arbejdslivet. Derfor havde vi gerne set, at taskforcen havde forholdt sig til behovet for og manglen på specialiserede sygeplejekompetencer.

Coronakrisen har med al ubehagelig tydelighed vist, at vi ikke har nok intensiv- og anæstesisygeplejersker. Vi mangler også hygiejnesygeplejersker. Og sundhedsplejersker - ja, der er sikkert områder, der slet ikke er dækket af uddannelse, men som har behov for det.

Sagen er, at vi ikke engang ved, hvor mange sygeplejersker, der er uddannet indenfor de forskellige specialer. Med andre ord, området sejler.

Det kan hverken borgere eller politikere være tjent med. Hvordan kan man indrette fremtidens sundhedsvæsen uden at vide, hvor mange medarbejdere man har med alle de forskellige specialer, det kræver?

Vi har behov for en systematisk tilgang og afdækning af behov og kapacitet, hvis vi ønsker en strategisk og velstruktureret udvikling af sundhedssektoren.

Den del mangler desværre i taskforcens anbefalinger. Derfor opfordrer jeg politikerne til selv at løbe med denne bold. En kortlægning ville fx være en god start.