Ingen skal stå alene med senfølger efter Covid-19

Det er uvist,hvor mange der kæmper med senfølger. Der er ingen systematisk opfølgning nationalt, og det bør der være. For ingen skal stå alene med senfølger efter Covid-19.

Oprettet: 26.08.2020

I det seneste nummer af Sygeplejersken fortalte flere sygeplejersker om de senfølger, de oplever og stadig kæmper med efter at have været syge med Covid-19. Mange kæmper med vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, hårtab og kognitive forstyrrelser. Nogle er stadig sygemeldt, andre er tilbage på arbejdet – men kæmper fortsat med følgerne efter denne nye sygdom, hvis senfølger, vi ikke kender rækkevidden af endnu.

En af dem er Pia Osgaard, som arbejder på Herlev Sygehus. Før Covid-19 løb og styrketrænede hun, og cyklede 26 km. hver vej til sygehuset. Efter Covid-19 sygdomsforløbet, hvor hun bla. var i respiratorbehandling, er Pia nu raskmeldt men føler sig ikke rask. Hun har åndenød og er bare glad for at kunne gå lidt. Men hun er bekymret og har følt sig utryg, fordi det er svært at få klar besked om en sygdom, som ingen stadig kender helt til bunds.

Ingen ved, hvor mange der kæmper med senfølger. Der findes flere forskningsprojekter, og i nogle regioner begynder man at indkalde patienter til kontrol, som har været indlagt med Covid-19. Men der er ingen systematisk opfølgning nationalt, og det bør der være. For ingen skal stå alene med senfølger efter Covid-19.

Vi bør have en systematisk opfølgning, som både indeholder pakkeforløb med ens, nationale retningslinjer for hvilke undersøgelser, der bør indgå i en udredning for senfølger – og hvor tit.

Desuden bør vi have enslydende tilbud om behandlingsmuligheder, som jævnligt skal opdateres, efterhånden som vi bliver klogere på, hvad der er behov for, hvad der virker – og i takt med, at nye behandlingsmuligheder udvikles.

Et nationalt system bør naturligvis omfatte alle borgere, som har været ramt. Jeg ser dog gerne, at der kommer et særligt fokus på systematisk opfølgning af de sundhedsfaglige medarbejdere, som har været syge med Covid-19.

For sundhedsfaglige medarbejdere er overrepræsenteret i statistikkerne over smittede. Samtidig er de blevet syge i forbindelse med, at de har udført deres arbejde med at pleje og behandle andre syge borgere. Derfor har vi som samfund en særlig forpligtelse overfor disse grupper.

Det må det være en nøgleopgave at hjælpe folk tilbage til den sundhedstilstand, de havde, før de blev syge. Det skal vi gøre for at den enkelte kan få sit liv og sin arbejdsduelighed tilbage, for det er der også god samfundsøkonomi i at gøre.

Det er derfor mit håb, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vil tage initiativ til at iværksætte en samlet, national og systematisk opfølgning på Covid-19 sygdomsforløb.