Opfølgning på senfølger er på vej

Dansk Sygeplejeråds opfordring om at søsætte en landsdækkende, systematisk opfølgning for mennesker med senfølger efter Covid-19 bliver nu til virkelighed, fortæller Grete Christensen i Formandens Blog.

Oprettet: 09.09.2020

Efter at Dansk Sygeplejeråd satte fokus på de alvorlige senfølger, som mange har fået efter Covid-19, har Sundhedsstyrelsen nu oprettet en følgegruppe af fagfolk, som skal levere faglige input til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med senfølger efter Covid-19 med henblik på genoptræning og rehabilitering.

Følgegruppen holdt sit første møde i sidste uge og vores to repræsentanter i gruppen fortæller, at målet er et hurtigtarbejdende udvalg, som indenfor kort tid vil levere anbefalinger til Sundhedsstyrelsen.

Det er rigtig glædeligt. Opfordringen fra Dansk Sygeplejeråd bunder i ønsket om, at vi får en national handlingsplan for diagnosticering og behandling af senfølger til gavn for den enkelte og samfundet.

Som samfund må vi hjælpe alle, som har fået alvorlige senfølger efter denne nye sygdom, som vi af gode grunde ikke kender til bunds. Ingen skal stå alene med sygdommen og bekymringen om, hvorvidt symptomerne stammer fra Covid-19 smitte, om senfølgerne er permanente, eller om de fortager sig over tid. Vi har alle en interesse i, at sundhedsvæsenet bliver klogere, så alle får mulighed for at få den bedste behandling, sundhedssystemet kan tilbyde.

Samtidig medvirker en systematisk opfølgning til at indsamle viden om Covid-19, som kan bruges i forebyggelsesarbejdet og forskningen om emnet og dermed gør os klogere i fællesskab.

Covid-19 har lært os, at mange beslutninger er taget hurtigt til gavn for os alle, og derfor håber jeg, at der snart tegner sig et billede af en national handlingsplan.

Under al uvisheden og alle bekymringerne om, hvad covid-19 gør ved ens krop, lurer desværre også en anden bekymring for den enkeltes arbejdssituation. Vi ved fra mange sygeplejersker, at de endnu ikke er fuldt tilbage på arbejde. De bekymrer sig naturligvis om fremtiden, og nogle frygter at miste deres arbejde på grund af langvarigt sygefravær. Det håber jeg ikke, vi kommer til at se.

For sygeplejerskerne og andre sundhedsfaglige, som er blevet smittet på arbejdet, virker det særligt grotesk, hvis de ud over den skade, de har lidt på grund af deres arbejde, også skal frygte for deres levevej.

Denne sag er vigtig for såvel sundhedsministeren som for beskæftigelsesministeren. De har helt sikkert begge en interesse i at holde hånden under medarbejderne i sundhedsvæsenet. For vi har mere end nogensinde brug for et stabilt sundhedsvæsen med kompetente medarbejdere, ligesom der er brug for at hjælpe dem, der måtte blive syge på deres arbejde.

Derfor har jeg en helt særlig opfordring på vegne af sygeplejerskerne og andre sundhedsfaglige: Det er på høje tid at spænde sikkerhedsnettet ud under de medarbejdere, som har fået senfølger efter Covid-19 smitte, så vi kan hjælpe dem her og nu, og forhåbentlig på sigt få dem tilbage som gode kolleger.