Pas på Jer selv, når I passer på os andre

Mens sygeplejersker fortsætter arbejdet for at få Danmark sikkert igennem Coronapandemien, skal vi passe på hinanden, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 29.10.2020

I takt med, at smittetallet de seneste uger har været stigende, er talen blandt sygeplejersker oftere og oftere faldet på, hvornår coronaberedskabet bliver iværksat. I skrivende stund sker det, alle har frygtet.

For den træthed, som statsminister Mette Frederiksen talte om på pressemødet d. 23. oktober, er iblandet frygt og bekymring for dem, der nu skal arbejde i beredskabet og deres nærmeste.

Dels skræmmer sporene fra foråret, hvor rigtig mange sygeplejersker blev smittet, selvom de fulgte sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Dels bekymrer det mange, om retningslinjerne nu er gode nok, netop fordi så mange sygeplejersker blev syge i foråret - til trods for diverse foranstaltninger.

Sygeplejersker topper listen over faggrupper, der har den største andel af coronasmittede. For en måned siden udtalte jeg, at vi havde brug for at se den andel falde. Antallet af nye smittede sygeplejersker på hospitalerne faldt i ugerne omkring efterårsferien, men ifølge de nyeste tal fra Statens Seruminstitut er vi nu tilbage på samme niveau som i uge 40.

Det synes jeg er meget bekymrende. Vi har brug for at se handling i sundhedsvæsenet, så medarbejderne ud over nu også at skulle bære masker i øget omfang, skånes for at skulle flyttes til andre afdelinger, og at fælleslokaler som kontorer og frokoststue indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand. Det er på høje tid at gøre det yderste for at undgå smittespredning blandt de sundhedsfaglige.

Trætheden og bekymringen er fuldt ud forståelig. Men på trods af det, ved jeg også, at sygeplejersker landet over i den kommende tid endnu en gang vil bruge deres kompetencer, jernvilje og hjerte for at passe på alle dem, som får brug for hjælp til at komme helskindet igennem Covid-19. Samtidig vil kolleger holde gang i alle de andre funktioner på de øvrige afdelinger på hospitalerne.

Det er nemlig det, vores røde emblem står for: Kærlighed til faget og lykke i arbejdet.

Men mens vi fortsætter arbejdet for at få Danmark sikkert igennem Coronapandemien, skal vi passe på hinanden. Gå ikke på kompromis med jeres sikkerhed – I varetager også patienternes og de pårørendes sikkerhed, når I passer godt på jer selv. Sprit hænder, bær værnemidler de rigtige steder og på de rette måder, hold afstand fysisk på arbejdspladsen og socialt, og luft ud. Det er ok at minde hinanden om det, hvis en kollega i et øjebliks travlhed glemmer at overholde rådene. For vi har hinandens ryg.

Jeg blev mindet om, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden, da jeg i denne uge mødtes med initiativtagerne bag Facebookgruppen #Covidramtemedsenfølger. Som navnet antyder, er det en støttegruppe for de mange tusinde mennesker, som lider af senfølger i flere måneder, efter de har været syge med Covid-19.

To sygeplejersker står bag initiativet. De har begge – som alle andre i gruppen - oplevet, at efterdønningerne efter virus varer lang tid, er voldsomme i en grad, så mange ikke kan arbejde, og så oplever de rigtig mange forskellige symptomer.

Fordi sygdommen er ny, er der ingen facitliste. Og derfor er det så vigtigt, at alle med symptomer bliver testet.

Vi vil også stå fast på, at dem, der ikke fik mulighed for test, fordi de blev syge tidligt i forløbet, kan blive antistoftestet, uanset hvor de bor i landet. Det skal de have ret til, så de kan få adgang til den udredning og behandling, som er ved at tage form rundt omkring i landet.

I Dansk Sygeplejeråd har vi længe appelleret til sundheds- og ældreministeren og beskæftigelsesministeren for, at der skal laves en national handlingsplan for alle dem, der får senfølger efter Covid-19. Det holder vi også fast i, og jeg forventer at der snart sker noget, når Sundhedsstyrelsens følgegruppe barsler med en række anbefalinger til, hvordan vi får en systematisk udredning og opfølgning for alle med senfølger.

Det er også min forventning, at ingen skal frygte for sit job, hvis man har været syg med corona, fordi man tog én for holdet.

Lad os støtte hinanden nu og tro på, at vi kommer ud i lyset på den anden side.