Sammenhold

OK21 nærmer sig, og i Dansk Sygeplejeråd er vi i fuld gang med forberedelserne, siger Grete Christensen.

Oprettet: 10.06.2020

Selvom vi stadig skriver 2020, er vi i fuld gang med at forberede os på OK 21.  

Processen går for alvor i gang efter sommerferien, hvor vi ser frem til at komme i dialog med jer om jeres krav og ønsker til næste overenskomstfornyelse.

Coronakrisen har tydeliggjort sygeplejerskernes centrale funktion i sundhedssektoren. Vi har høstet ros blandt borgerne, og derfor har I naturligvis høje forventninger til overenskomstforhandlingerne. Tak er ikke nok, og derfor bør det veksles til bedre lønninger. Det er der ikke noget overraskende i.

Ligesom vi forbereder os, er debatten om OK21 også allerede begyndt i offentligheden. Formanden for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib, lagde for nyligt ud i medierne med, at forhandlingerne kan blive en rigtig svær omgang. Vi er sammen med 750.000 lønmodtagere på det offentlige arbejdsmarked en del af Forhandlingsfællesskabet. Her har vi diskuteret, muligheden for at udskyde overenskomstforhandlingerne til 2022 for dermed at kunne opnå et bedre resultat for medlemmerne i forventningen om, at økonomien ser bedre ud til den tid.

Baggrunden er, at den økonomiske situation i DK er gået fra positiv til negativ på grund af coronakrisen. Derfor forudser bla. Nationalbanken, at der bliver mindre at gøre godt med til offentlige lønninger. Samtidig påvirker krisetegnene arbejdsgivernes lyst til at komme til lommerne. Og så er der reguleringsordningen mellem offentlig og privat løndannelse. Den betyder groft sagt at, at når lønninger i det private stiger, så følger det offentlige med op med 80% af lønforskellen. Det er som regel en fordel, men nu kan det blive en ulempe – for reglen gælder også den anden vej rundt: Det vil sige, at når lønninger falder i det private, vil lønninger i det offentlige også følge med nedad.

I Dansk Sygeplejeråd har vi diskuteret Forhandlingsfællesskabets forslag om en udskydelse af OK21 i DSR’s hovedbestyrelsen og på en ekstraordinær kongres for at afklare, hvad vi som organisation ønsker. Vi valgte at indkalde vores øverste demokratiske organ, fordi en så stor beslutning krævede mange og svære overvejelser.

Spørgsmålet har delt vandene. for vi står i en situation, hvor jeres forventninger med rette er særligt høje til OK21 – samtidig med, at en økonomisk virkelighed måske netop denne gang risikerer at ødelægge vores muligheder for at få et positivt resultat.

Vi er nået frem til, at vi arbejder for at gennemføre OK21 som planlagt. Den linje følger vi sammen med Sundhedskartellet, men ikke med alle andre i forhandlingsfællesskabet.

Vores erfaring fra OK18 er, at sammen står vi stærkere. Derfor afventer vi nu, om Forhandlingsfællesskabet bliver enige med arbejdsgiverne om at forhandle OK21 eller at udskyde. Derfor er det endnu ikke afklaret, om vi skal forhandle alene eller sammen med resten af de offentligt ansatte.

I forløbet har der været kritiske røster blandt medlemmerne om, hvorfor vi er gået så stille med dørene om vores egen interne proces. Det gjorde vi for at holde kortene tæt til kroppen i forhold til arbejdsgiverne.

Nu går vi et travlt efterår i møde, og jeg kan love jer, at vi vil gøre alt for at forhandle de bedst mulige aftaler for sygeplejerskerne. Vi benytter samtidig Coronakrisen som en helt ekstraordinær mulighed for at føre en offentlig debat, dialog og ja, kampagne, for sygeplejerskers anerkendelse.