Sundhedspleje ved livets start er nøglen til mere lighed i sundhed

Ulighed i sundhed skal bekæmpes på mange fronter, men sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har en pointe, når han peger på at styrke indsatsen tidligt i livet, skriver Grete Christensen i Formandens Blog.

Oprettet: 03.09.2020

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en rapport, der viser stor ulighed i sundhed i Danmark. Ulige adgang til sundhed kan bla. aflæses på vores levetid, livsstil og i de sygdomme, der rammer os igennem livet. Og konklusionen er klar: Uligheden grundlægges ved livets begyndelse.

Derfor giver det mening, at vores sundheds – og ældreminister, Magnus Heunicke, bla. ønsker at styrke den tidlige indsats for at mindske ulighederne. Helt konkret peger han på at styrke sundhedsplejerskernes arbejde tidligt i børns liv.

Heunicke er på rette spor. Der er solid forskning, der viser, at det er en langt bedre forretning for samfundet at investere i de helt små børns udvikling, fremfor at vente, til de begynder i skolen.

Han rammer også plet ved at pege på sundhedsplejen. Sundhedsplejerskerne er en succeshistorie i det danske sundhedsvæsen. De hjælper de danske børnefamilier i gang, de har bidraget til nedbringelse af børnedødeligheden og kan nu i højere grad fokusere på tidlig mistrivsel og overvægt og støtter og vejlede familier.

Sundhedsplejerskerne kommer som de eneste i stort set alle hjem over hele landet. 98 procent af alle familier lukker op, når sundhedsplejersken ringer på døren. Den tillid, familierne viser sundhedsplejerskerne, er guld værd og et væsentligt fundament for, at forebyggelsesarbejdet mod ulighed og fokus på rådgivningen kan lykkes. Sundhedsplejerskerne kommer hos alle, men ´de skal naturligvis have mulighed for at lave en målrettet indsats der hvor behovet er størst.

Derfor hilser Dansk Sygeplejeråd Heunickes udmelding velkommen og minder om, at hans eget parti allerede ligger inde med gode forslag som fx Regeringens eget udspil om at omlægge 3- års børneundersøgelsen til et hjemmebesøg af sundhedsplejersken. Desuden ser vi gerne, at 1000-dages-puljen, som blev vedtaget af den forrige regering til en tværfaglig indsats med sundhedsplejersker, socialrådgivere og pædagoger for særligt udsatte familier føres videre efter puljens udløb i 2022 og gøres permanent.

Der er bare ét problem: Også sundhedsplejersker bliver ældre og går på pension, og de sundhedsplejersker, der er derude, er under pres, fordi der ikke er nok sundhedsplejersker til at erstatte dem. 43 procent af de ledende sundhedsplejersker siger, at de har svært ved at rekruttere nye sundhedsplejersker, og 26 pct. har ledige stillinger.

Derfor bør regeringen sætte midler af på finansloven til at fortsætte det øgede optag på specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Lad os komme i gang.