Vi skal se tallene falde nu

Sygeplejersker udgør godt en tredjedel af de social- og sundhedsprofessionelle, som er testet positive med Covid-19. Hvis ikke det tal falder nu, må der skrides ind, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 22.09.2020

I sidste uge markerede hele sundhedsvæsenet den internationale dag for patientsikkerhed. I år har der været fokus på, at patientsikkerhed starter med sikkerhed for de medarbejdere, der behandler og plejer patienterne.

Som WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghedreyesus sagde i den anledning:

“No country, hospital or clinic can keep its patients safe unless it keeps its health workers safe. WHO’s Health Worker Safety Charter is a step towards ensuring that health workers have the safe working conditions, the training, the pay and the respect they deserve.”

Det giver god mening i disse coronatider, hvor vi med alle midler forsøger at standse smittekæder, fordi det lige nu er det mest effektive middel til at holde epidemien i ave.

Og særligt for os sygeplejersker er det en del af vores DNA, at vi skal holde hygiejnefanen højt af hensyn til patienterne. Det lærte Florence Nightingale os. Tidligere på året fejrede vi hendes 200-års fødselsdag – og at hendes optegnelser om hygiejne og smittespredning er aktuelle den dag i dag.

Florence Nightingale brugte sin viden til at oplære sygeplejerskerne i god hygiejne og andre forskrifter til at beskytte såvel andre patienter som sig selv mod smitte. Dette princip om, at det er forebyggelsen af overførsel af smitte, der er kernen i beskyttelsen af de sundhedsprofessionelle, gælder naturligvis den dag i dag.

Netop med Nightingale’s banebrydende arbejde i baghovedet vil jeg gerne hejse et advarselsflag. For selvom alle - med WHO i spidsen - anerkender, at vi er nødt til at passe på dem, der passer på de syge, så spekulerer jeg på, om ikke vi er langt forbi spørgsmålet om patientsikkerhed nu.

Sagen er, at vi kan se, at foruroligende mange sygeplejersker, er testet positive for Covid-19.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Seruminstitut er i alt 1536 sygeplejersker testet positive siden starten af epidemien ud af 4439 positive social- og sundhedsprofessionelle. På landsplan er i alt 23818 testet positive. Dermed udgør sundhedsprofessionelle ca. en femtedel af alle, der er testet positive, og sygeplejersker tegner sig for godt en tredjedel af de smittede social- og sundhedsprofessionelle.

På hospitalerne er 1146 sygeplejersker testet positive. Det er den største enkeltgruppe. På en 2. plads følger gruppen, som bla. omfatter social- og sundhedshjælpere med 421 positive efterfulgt af lægerne med 396. Derefter følger social- og sundhedsassistenter med 198 positive og medarbejdere med ”anden autorisation” med 187.

Procentuelt i forhold til deres faggruppe ligger sygeplejerskerne også højest med 2,87 procent smittede i gruppen på hospitalerne, og det gælder i øvrigt også på plejehjemmene og i hjemmeplejen, om end procentandelen indenfor gruppen er lavere.

Med det, vi ved om Covid-19, vil nogen måske mene, at det er helt naturligt, at sygeplejersker er særligt udsatte. Sygepleje er at udføre behandling og pleje på patienterne. Afstand er udelukket.

Netop derfor var vi så optagede af at sikre værnemidler til alle de sundhedsfaglige i begyndelsen af epidemien. Og med vores viden om god beskyttelse og forebyggelse burde vi kunne forhindre smitten til de sundhedsfaglige.

I dag får vi at vide, at der er nok værnemidler, og jeg går ud fra, at der hver dag bliver gjort store anstrengelser for at beskytte medarbejderne ved at bruge de rigtige værnemidler, sørge for oplæring i korrekt brug af disse– og ikke mindst i at overholde de gode hygiejneregler som grundig håndvask, håndsprit og at holde afstand.

Derfor må vi kunne forvente, at andelen af smittede sygeplejersker – og andre sundhedsprofessionelle – nu falder støt.

Men hvis der ikke sker et fald, skal der sættes anderledes ind, og så skal vores ansvarlige ledere sammen med de hygiejneansvarlige lave planer for, hvordan de kan gøre det bedre.

Sygeplejersker og andre sundhedsfaglige skal ikke udsættes for unødvendig smitte.