En ny fase efter påske

Vi skal passe på sygeplejerskerne, og alle jeres kolleger, for det er jer, der passer på de syge. Det gælder stadig med fuld styrke – og nærmest endnu mere vil jeg sige, i næste fase når samfundet nu åbner lidt og dermed øger antallet af patienter, som skal passes.

Oprettet: 08.04.2020

Vi ser frem mod en periode efter påske, hvor dele af samfundet begynder at åbne igen. En ny fase i coronaepidemien. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om planen med at åbne for de mindste først, er den rigtigt. Men jeg hæfter mig ved, at åbningen formentlig vil føre til, at der bliver endnu mere travlt med Covid-patienter i alle hjørner af sundheds- og ældresektoren. Forventningen er jo, at smittespredningen vil stige lidt.

Forhåbentlig sker det så kontrolleret, som de matematiske modeller forudser, så vi ikke oplever en så stor stigning i smittede, at sundhedsvæsnet slet ikke kan følge med. Som jeg hører meldingerne rundt om fra landet, så har bl.a. sygeplejerskernes enorme indsats og omstillingsevne og -vilje gjort, at vi kan følge med og sikrer en ordentlig sygepleje til alle med Covid-19.

Det er mit klare indtryk, at der er en enorm samarbejdsvilje lokalt mellem lederne, FTR, TR, AMIR og de enkelte medarbejdere til at finde gode løsninger på udfordringerne. Der kan selvfølgelig altid peges på områder, hvor noget er gået skævt. Men som statsministeren sagde for noget, der virker som længe siden, så går vi på ubetrådt land. Og I har gået derud med stort mod på at tage ansvar og sikrer tryghed for befolkningen i en enormt svær tid. Jeg vil tillade mig at være stolt på sygeplejerskernes – og hele sundhedsvæsnets – vegne for, at der på de store linjer er styr på Covid-19 i Danmark.

Netop i dag er der også blevet taget hul på en ny fase i den kommunale sygepleje. Med en ny bekendtgørelse har sundhedsministeren givet kommunerne mulighed for at give udvidede beføjelser til sygeplejerskerne på områder, som tidligere var forbeholdt lægerne. Det er epokegørende i Danmark – også selvom der er tale om en midlertidig beføjelse her under coronakrisen. Vi har længe talt for et udvidet virksomhedsområde til kommunale sygeplejersker, så de kan udføre de ting, de er gode til, uden at skulle spørge om lov hos lægen. Så selvom det er midlertidigt, ser jeg det som en stor sejr for faget og vores faglige udvikling – som vi skal arbejde på at gøre permanent. Du kan læse mere om det i nyheden på vores hjemmeside.

Nu kan vi så se en bekymring hos bl.a. lærere og pædagoger for næste fase, hvor de skal genoptage arbejdet efter påske. Der rejser sig et ønske om at beskytte udsatte grupper. Det kan vi jo genkende fra vores eget forløb. Et helt naturligt ønske. Det er vigtigt for mig at understrege, at de forskellige grupper naturligvis skal behandles ens med behørig respekt for de, som er i kritiske funktioner. Derfor er det også godt, at retningslinjerne på det område blev skærpet i torsdags, så medarbejdere i sundhedssektoren, som er i risikogrupper, ikke skal håndtere patienter eller borgere med mistanke om eller påvist COVID-19 smitte. Er du i tvivl om reglerne, kan du finde dem på vores hjemmeside dsr.dk/corona.

Sikkerheden er stadig vigtig. Vi har talt rigtigt meget om værnemidler. Og nu begynder der at lande fly i Kastrup med friske forsyninger. Jeg håber, det vil gøre en mærkbar forskel de steder, hvor det har haltet. Jeg bliver også spurgt til Covid-19 som arbejdsskade og med ret til erstatning, hvis man senere får mén af sygdommen. Jeg vil ikke lægge skjul på, at loven om arbejdsskader er ret restriktiv, når det gælder at dokumentere, at det er arbejdet, man er blevet syg af. Men min klare politiske opfordring er, at tvivlen skal komme personalet til gode. At udgangspunktet må være, at arbejder man med Covid-patienter, og bliver man selv syg, så skal det anerkendes som en arbejdsskade. Det håber jeg at en samlet fagbevægelse kommer igennem med.

For mantraet er stadig det samme, som det var, da vi begyndte at se ind i den her corona-krise: Vi skal passe på sygeplejerskerne, og alle jeres kolleger, for det er jer, der passer på de syge. Det gælder stadig med fuld styrke – og nærmest endnu mere vil jeg sige, i næste fase når samfundet nu åbner lidt og dermed øger antallet af patienter, som skal passes.

Jeg håber, at der bliver lidt tid til at nyde nogle påskedage sammen med jeres nærmeste, – uanset om du står midt i beredskabet, eller er sendt hjem for at arbejde – så I er klar til næste fase, når den kommer.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen