Genåbning stiller nye krav – vi holder et vågent øje med hvert eneste skridt

Folketinget har nu lavet en aftale om yderligere genåbning af Danmark. Som et led i den proces arbejdes der nu på højtryk på hospitalerne for at skrue op for aktiviteterne for alle de patienter, som blev sat i venteposition, da Corona-krisen lukkede landet ned.

Oprettet: 17.04.2020

Det stiller igen enorme krav til vores fleksibilitet og omstillingsparathed, at nogle sygeplejersker nu flyttes tilbage til deres vante arbejdsplads. Og igen er der mange ubekendte og vejen asfalteres, som vi kommer frem. Betyder det for eksempel, at man stadig er en del af Corona-beredskabet, og kan man så blive flyttet tilbage til sit Covid-19-afsnit og med hvor kort varsel, hvis antallet af smittede stiger i forbindelse med genåbningen? Det vil vi holde vågent øje med, og husk at tage fat i din TR, FTR eller kreds, hvis det bliver for meget.

Det er også vigtigt at få styr på situationen med værnemidler. Vi har nu i flere uger gjort opmærksom på vigtigheden af, at alle sundhedsfaglige medarbejdere, som er i nærkontakt med syge, har de nødvendige værnemidler. Dels for at beskytte medarbejderne mod smitte, dels for at beskytte borgerne mod smitte fra medarbejderne.

På vores opfordring mødtes vi i går med Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet for at diskutere værnemidler. Vi står ikke længere alene – FOA, Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen deltager også. For i kølvandet på, at vi har råbt vagt i gevær, er andre sundhedsfaglige grupper fulgt med, efterhånden som de har modtaget retningslinjer.

På mødet har Statens Serum Institut anerkendt risikoen for asymptomatisk smitte og foreslår, at man ved hjemmebesøg bruger et heldækkende ansigtsvisir, hvis borgeren eller patienten føler sig utryg ved den tætte kontakt – eller hvis sygeplejersker føler sig utryg ved at smitte. Det er jeg rigtig glad for! Endelig lykkedes det, og jeg opfordrer sygeplejersker til at tage dette forsigtighedsprincip til sig i deres daglige arbejde.

Kort før påske blev vi enige med Danske Regioner om at anbefale straksudbetaling af over- og merarbejde. I en tid, hvor det er vanskeligt at holde fri, og hvor der er brug for at så mange som muligt kan gå på arbejde, bør de fleste i regionerne nu kunne få udbetalt over- og merarbejde.

Coronakrisen har med al tydelighed vist, at det danske samfund har brug for et velfungerende sundhedsvæsen. Coronakrisen viser også, at der efter mange års underfinansiering af sundhedsvæsenet nu er behov for et massivt økonomisk løft dels i forhold til at få en god ramme for afvikling af de mange behandlinger, der er opstået som følge af coronakrisen og dels for at sikre, at det skal være attraktivt at arbejde som sygeplejerske.

Det lange sigte er vigtigt: Den enorme indsats sygeplejerskerne yder nu, og den store betydning vi viser, vi har for hele samfundet, bør være med til at øge politikernes opbakning til, at sygeplejersker skal anerkendes økonomisk på en helt anden måde fremover.