Hvor bliver Arbejdstilsynet af?

Arbejdstilsynet er tilbage i arbejde og styrker fokus på smittespredning. Dog ikke på hospitaler og i plejesektoren. Helt uforståeligt, mener Grete Christensen

Oprettet: 19.05.2020

I denne uge har Arbejdstilsynet genoptaget sit virke efter at have været lukket ned ligesom en række andre statslige institutioner under Coronakrisen. Beskæftigelsesministeriet meddeler i en pressemeddelelse, at Arbejdstilsynet samtidig ”udvider sit målrettede tilsyn til alle brancher” i forbindelse med genåbningen af storcentre og restauranter.

De målrettede tilsyn skal have fokus på virksomhedernes forebyggelse af smittespredning og ulykker, og ”arbejdsgivere får et straks-påbud, hvis de ikke har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte med risikoen for smitte”, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det er glædeligt, for mange brancher har undret sig og efterlyst Arbejdstilsynet under Corona-krisen. Ikke mindst i forbindelse med manglen på værnemidler, der har ført til udbredt bekymring for smittefare hos medarbejdere i bla. på hospitalerne og i hjemmesygeplejen. Desuden har kriseberedskaber mange steder ført til ændrede arbejdsgange for at undgå smitte, og her kunne Arbejdstilsynets blik for arbejdssituationernes utilsigtede bivirkninger for medarbejderne have været velkomment.

Derfor er det helt uforståeligt, at Arbejdstilsynets aktiviteter netop ikke optrappes på hospitaler og i ældreplejen/hjemmesygeplejen. Tværtimod skriver Beskæftigelsesministeriet, at:

”I hospitals- og plejesektoren vil Arbejdstilsynets fokus og besøg dog fortsat være ved alvorlige ulykker og klager”.

Vi lader lige billedet stå et øjeblik.

Hvor er rimeligheden i, at de arbejdspladser, som har været allermest udfordret under coronakrisen - hvor udbredt mangel på værnemidler udgjorde en alvorlig risiko for smittespredning, og retningslinjerne for sikker adfærd i sundheds- og plejesektoren blev ændret flere gange om ugen, ikke har set og heller ikke har udsigt til at se skyggen af Arbejdstilsynet med mindre, der sker alvorlige ulykker eller kommer klager?

Beskæftigelsesministeriet forklarer Arbejdstilsynets begrænsede aktivitet på hospitaler og i plejesektoren med, at Arbejdstilsynet skal ”tage hensyn til smitterisikoen”.

Det nærmer sig det absurde, at mens sygeplejersker og andre medarbejdere får at vide, at det er sikkert at gå på arbejde, så er det tilsyneladende ikke sikkert nok til at man kan føre tilsyn. Man fristes næsten til at spørge, om det skal forstås sådan, at når det gælder Arbejdstilsynet, så er medarbejdernes bekymring for at være smittespredere en legitim begrundelse for at begrænse aktiviteten, mens bekymringen blandt sygeplejersker og andre i sundhedsvæsenet og plejesektoren for at være smittespredere nedtones?

Det hører jo ingen steder hjemme!

Derfor lægger Dansk Sygeplejeråd i regi af FH pres på Beskæftigelsesministeriet for at få en fuldstændig genoptagelse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats.

Vi har brug for at sætte fokus på hospitaler og plejesektoren, for der er stadig problemer derude. Så sent som i slutningen af april viste en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker, at 13 procent af sygeplejersker, som var i kontakt med patienter, der var positive eller havde symptomer på Covid-19, ikke bar værnemidler. Og 14 pct. manglede adgang til de anbefalede værnemidler.

Vi skal have løst problemerne – og derfor skal alle mand i arbejdstøjet i Arbejdstilsynet. Nu.