Sikkerhed – igen!

Jeg bliver desværre nødt til at skrive om sikkerheden igen i dag. Og nu må tonen blive mere skrap: Sygeplejerskernes og de øvrige faggruppers sikkerhed skal altså tages alvorligt.

Oprettet: 23.03.2020

Selvom sundhedspersoner har en central rolle i bekæmpelsen af corona-pandemien, er det ikke således, at de skal udsætte deres eget helbred for fare.

Så mit budskab til politikere, myndigheder og ledere er klart: Få gjort noget seriøst ved sikkerheden. Det gælder både det rette udstyr lige fra FFP3 masker over almindelige mundbind til kitler og håndsprit. Og giv lederne den fornødne håndsrækning til, at de kan navigere og vejlede sikkert og forsvarligt over for medarbejderne.

Vi får masser af henvendelser fra sygeplejersker, som er dybt bekymrede. Og vi har spurgt rundt blandt vores tillidsrepræsentanter. Omkring hver fjerde i kommunerne og hver sjette i regionerne melder om problemer med at få værnemidler nok. Det er et alt for høje tal.

Tænk på en sygeplejerske i den kommunale ældrepleje. Hun når at besøge rigtigt mange hjem i løbet af en dag. Hun kan selv blive smittet, hun kan bære smitten fra borger til borger, smitte sine kolleger og ikke mindst sin egen familie. Jeg forstår til fulde, at det giver anledning til bekymring. Som en af vores tillidsrepræsentanter udtrykker det: Jeg har den forgangne uge oplevet flere grædende sygeplejersker, der er nervøse for deres egen sikkerhed.

Mange spørger, hvad man skal gøre, hvis man kommer ud for, at der ikke er de nødvendige værnemidler til rådighed – f.eks. hvis man kommer ud til en borger, hvor der er mistanke om COVID-19. Det er Dansk Sygeplejeråds anbefaling, at man som sygeplejerske – med mindre der er tale om en akut eller livskritisk situation – ikke går ind til borgeren, men tager kontakt til sin nærmeste leder. Hvis du herefter er i tvivl, skal du kontakte din AMIR, TR eller kreds.

Det er en ulykkelig situation at stå i som sygeplejerske – vi her jo for at hjælpe andre. Men vi kan se, at det lykkedes for os – og mange andre gode kræfter – at få politikerne til at skifte strategi på test-området så mange flere nu skal testes. Bl.a. skal sundhedspersonale i kritiske funktioner testes ved blot små symptomer, hvis deres læge vurderer, at det er relevant.

Vi må presse på for, at det samme sker på værnemiddelområdet. Jeg får personligt masser af henvendelser fra virksomheder, som har gode ideer til, hvordan man kan skaffe mere sikkerhedsudstyr. Og hvad ligger der f.eks. af lagre andre steder i andre brancher? Vi må sætte alle kreative kræfter ind på at sikre sikkerheden for alle sundhedsprofessionelle. Som jeg siger til medierne igen og igen: Hvis ikke vi passer på de sundhedsprofessionelle, så er der ingen til at passe på patienterne.