Sikkerheden er vigtig

Der skal passes på sygeplejerskerne – ellers kan I ikke passe på de syge. Derfor tager DSR det meget alvorligt, når vi hører om mangel på værnemidler eller andre problemer for sikkerheden.

Oprettet: 19.03.2020

Situationen med coronavirus udvikler sig meget hurtigt. Meldingerne fra myndighederne ændrer sig også løbende med situationen, så det kan være svært for den enkelte sygeplejerske, for lederen og sågar for hele hospitalet eller kommunen at holde overblikket.

Samtidig er mange også både usikre på, hvordan de skal forholde sig og helt naturligt bekymrede for både sig selv og sine nærmeste.

Vi får rigtigt mange henvendelser om sikkerhed for sygeplejersker. Det drejer sig både om de rette værnemidler, om risikoen for at smitte hinanden og patienterne, og om at der blev ved med at komme besøgende ind på hospitalerne.

Vi tager alle henvendelserne alvorligt, og vi forsøger at hjælpe, det bedste vi kan. DSR har bragt bekymringerne videre til myndighederne og arbejdsgiverne med en klar opfordring til at de skal tage jeres bekymringer alvorligt.

Her i eftermiddag (torsdag d. 19. marts) erkendte Lægemiddelstyrelsen, at der er problemer med forsyningen af værnemidler nogle steder. Det er en trist besked, men erkendelsen af problemet er første skridt til at få gjort noget. Og vi er sikre på, at myndighederne gør, hvad de kan.

Men problemet ender ofte ude hos den enkelte sygeplejerske, som er hjemme hos en borger eller står på en sygehusafdeling. Vi må sammen med de lokale ledelser, TR, AMiR og kredse forsøge at finde løsninger, som kan give den rette sikkerhed. Sygeplejersker er rigtigt dygtige til at finde løsninger – det er jeg sikker på også sker her.

Sundhedsstyrelsen siger, at de er på vej med opdaterede retningslinjer på området. Dem må vi se nøje på, når de kommer. Og vi vil fortsætte presset på myndighederne, hvis de ikke er tilstrækkelige.

Der er også kommet nye retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, herunder test af medarbejdere i sundheds- og ældresektoren. Retningslinjerne siger blandt andet, at medarbejdere ikke må møde på arbejde ved ”lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19”, og skal forlade arbejdspladsen, hvis de udviser symptomer. Derefter må de først vende tilbage efter at have konsulteret læge, og er blevet testet negativt for virussen. Den del er jeg tilfreds med.

Når denne vejledning er blevet gennemgået på alle arbejdspladser, håber jeg også, at vi er færdige med at høre om frustrerede medarbejdere som er kommet hjem fra ferie, hvor de har været i nærkontakt med mange mennesker, som hoster - og alligevel får besked på at komme på arbejde. Det er vigtigt at huske på, at hvis vi ikke passer på sygeplejerskerne nu, så er de der ikke til at passe på patienterne, når de får brug for dem.

Jeg håber, at problemet med besøgende som smitterisiko på afdelingerne er stoppet nu. Både kommunerne og regionerne er blevet beordret til straks at indføre besøgsforbud. Det er rigtigt godt.

Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle jer, som arbejder hårdt for at få tingene til at hænge sammen overalt i sundhedsvæsenet lige nu. Det er en helt ekstrem situation, vi står i, og der sker mange uvante ting omkring os. Vi må alle forsøge at komme bedst muligt igennem det og passe på os selv og hinanden - med behørig afstand.