Lad os fejre alle sygeplejersker den 12. maj

På globalt plan har vi brug for et opgør med kønsbestemt uligeløn for sygepleje og omsorgsarbejde, og derfor kæmper vi sammen med sygeplejersker over hele verden for en højere løn, skriver Grete Christensen i dagens blogindlæg.

Oprettet: 11.05.2022
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Sygeplejersker gør en stor forskel hver eneste dag!

Det fejrer vi over hele verden den 12. maj i anledningen af Den Internationale Sygeplejerskedag (International Nurses Day).

Det internationale Råd for Sygeplejersker (ICN) sætter i år fokus på behovet for at ”investere i sygepleje og respektere sygeplejerskers rettigheder i forhold til at bygge modstandskraftige sundhedsvæsener af høj kvalitet, som kan møde behovet hos den enkelte og samfundet nu og i fremtiden.”

Sygeplejersker i hele verden har de seneste to år vist, hvor afgørende det er for et sundhedsvæsen med kompetente sygeplejefaglige medarbejdere tæt på patienterne.

Ikke desto mindre halter lønnen bagefter mandedominerede fag med tilsvarende uddannelsesniveau. Ikke bare i Danmark men i hele verden. For rundt omkring i verden er sygeplejefaget – som i Danmark – traditionelt et fag med mange kvinder.

Der er intet galt i at kvinder vælger at blive sygeplejersker. Det, der er galt er, at ligesom i Danmark oplever sygeplejersker andre steder i verden samme lønmæssige skævhed: Lønnen er lavere værdisat end mandedominerede fag med tilsvarende uddannelsesniveau.

På globalt plan har vi brug for et opgør med kønsbestemt uligeløn for sygepleje og omsorgsarbejde, og derfor kæmper vi sammen med sygeplejersker over hele verden for en højere løn.

Herhjemme markerer Dansk Sygeplejeråd dagen ved at pege på, at sygeplejerskernes lønmæssige indplacering er #HELTSKÆVT i forhold til det ansvar og de opgaver, sygeplejersker hver dag varetager.

For med omkring 5000 ubesatte stillinger og mange forgæves rekrutteringer til sygeplejerskestillinger, vokser presset på de sygeplejersker, som arbejder der, hvor der mangler folk. Dét er en af de væsentligste årsager til, at sygeplejersker skifter job eller forlader faget, viser vores medlemsundersøgelser.

For at vende den kritiske situation opfordrer vi arbejdsgiverne til at tilbyde en ordentlig lønpakke og arbejdsvilkår, når de ansætter sygeplejersker. Kan de få lukket hullerne og udfylde normeringerne, letter det arbejdspresset – og dét er første skridt på vejen til bedre arbejdsvilkår.

Derfor fastholder vi, at det starter med lønnen.

Vi markerer dagen med annoncer i flere landsdækkende aviser. For vi har brug for at skabe forståelse for, at det er en investering med enormt udbyttepotentiale at give sygeplejersker højere løn.

Investeres der i sygeplejersker kan vi høste de dokumenterede effekter i form af, at patienter bliver raskere hurtigere og dødeligheden falder blandt patienterne på afdelinger med ordentlige normeringer.

Bruger man sygeplejerskernes kompetencer bedre og giver os mulighed for at udvikle stabile systemer, har vi også vist, at vi kan sikre høj kvalitet i sundhedsvæsenet, som imødekommer både den enkeltes og samfundets behov.

Det er med andre ord tudetosset ikke at investere i sygeplejerskerne!

Den International Sygeplejerskedag er også en påmindelse om, at grundlæggeren af den moderne sygepleje, Florence Nightingale, var en frontløber og leder, som viste vejen til den professionelle sygepleje.

Sloganet ”A Voice to Lead” bør derfor også inspirere os alle til at blande os i udviklingen af og debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

Vi ser og ved så meget, for det ligger i vores faglige DNA at vurdere behov og behandling på baggrund af vores observationer af patienterne. Tilsvarende observerer vi konsekvenserne for patienter og borgere, når sundhedsvæsenet ændrer sig.

Den viden skal vi dele ud af til gavn for sundhedsvæsenet og patienterne.

#VoiceToLead #Nurses #IND2022