Samfundet har ikke råd til uligeløn

"Kære borgmestre, vores kamp for ligeløn er også jeres kamp", skriver Grete Christensen i dagens blogindlæg.

Oprettet: 24.02.2022
Claus Bech

I kølvandet på syv frikommuneforsøg lægger regeringen op til at sætte alle kommuner fri, så hver af landets 98 kommunalbestyrelser kan forme den folkeskole, ældrepleje og børnepasning, der ”giver mening lokalt”, som social—og ældreminister Astrid Krag udtrykker det i Avisen Danmark.

Det er positivt, at regeringen anerkender behovet for at tænke nyt. Men inden euforien om at sætte alle fri griber for meget om sig, er vi nødt til at forholde os til en udfordring, som vi alle deler: Manglen på arbejdskraft – særligt indenfor velfærdssektorerne.

Alle ved, at ubesatte sygeplejerskestillinger presser sundhedsvæsenet. Det gælder ikke kun på hospitalerne – der er også ubesatte stillinger i kommunerne – alt i alt er der næsten 5000 ubesatte stillinger i regioner og kommuner tilsammen, sidst vi talte.

Men det er ikke kun sygeplejersker, der mangler. Kommunerne har igennem længere tid talt om mangel på SOSU’er, og pædagoger er der også mangel på, og behovet vokser de kommende år i takt med den demografiske udvikling og at især flere sundhedsopgaver skal varetages i kommunerne.

De private virksomheder råber også på mere arbejdskraft,  og der mangler så mange medarbejdere i mange sektorer. Der er med andre ord kamp om medarbejderne.

Hvis landets 98 borgmestre vil gøre noget, gør de derfor klogt i at overveje, hvordan de sikrer, at de kan skaffe de nødvendige medarbejdere til alle ydelser i kommunerne.

Kommunerne forventes at kunne levere på alle velfærdsydelser, og borgerne bedømmer de kommunale politikere ud fra hele viften af offentlige velfærdsydelser. Den tendens vil kun blive forstærket, hvis regeringen kommer igennem med forslaget om at sætte alle kommuner fri til at følge borgernes prioriteter.

Derfor er der brug for, at kommunerne tager aktivt del i armlægningen med ligelønnen.

Sygeplejerskernes kamp for ligeløn til sygeplejersker og andre faggrupper, som traditionelt har været domineret af kvinder, bør også være kommunernes kamp!

For ligeløn kan gøre det attraktivt for sygeplejersker, pædagoger og SOSU’er at blive i deres job eller søge nogle af de mange ubesatte jobs i de offentlige velfærdssektorer.

Desuden kan vi som samfund ikke tillade os – hverken moralsk eller samfundsøkonomisk - at behandle nogen ringere på grund af køn, alder, religion eller ophav. Og da slet ikke i en tid, hvor dansk økonomi buldrer afsted og offentlige og private arbejdsgivere har brug for ’alle mand på dækket’.

Det ville være smukt, hvis vores  offentlige arbejdsgivere i  kommunerne ville gå forrest og afskaffe lønefterslæbet for sygeplejersker og andre kvindedominerede velfærdsprofessionelle i den offentlige sektor.

Så, kære borgmestre: Vores kamp er også jeres kamp.