Tag godt imod de nye sygeplejersker

I disse dage bliver ca. 1400 sygeplejerskestuderende færdige med deres uddannelse. Der er hårdt brug for dem i sundhedsvæsenet, og derfor bør arbejdsgiverne tage rigtig godt imod de nye sygeplejersker, opfordrer Grete Christensen i dagens blogindlæg.

Oprettet: 20.01.2022

I årets første måned springer der hvert år nye sygeplejersker ud fra professionshøjskoler over hele landet. I år er ingen undtagelse, og omkring 1400 nyuddannede sygeplejersker gør klar til at kaste sig over arbejdet.

Dem, der bliver færdige nu, har for manges vedkommende oplevet coronapandemien på nærmeste hold, enten fordi de har været i praktik på et af sygehusene under epidemien, eller fordi de har haft studiejob på et hospital, mens Corona har raset.

Mange af de nyuddannede har allerede fået job. Og dem, der endnu ikke har skrevet under på en kontrakt, kan vælge og vrage, for der er så mange ubesatte stillinger overalt i landet.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle arbejdsgivere i sundhedsvæsenet til at tage rigtig godt imod de nyuddannede sygeplejersker. Det vigtigste er nemlig, at vores nye kolleger kan se mulighederne i, at de kan være med til at levere sygepleje af høj kvalitet og bringe sygeplejen ind alle de steder, hvor der er så hårdt brug for dem.

Vi ved fra forskning og medlemsundersøgelser at det er afgørende for de nyuddannedes lyst til at blive i faget, at de bliver budt indenfor med et godt introduktionsforløb, hvor de får den sparring med mere erfarne sygeplejersker, som er så afgørende for at nyuddannede føler sig trygge i at løfte det ansvar og de opgaver, som sygeplejersker hver dag bliver stillet overfor i klinikken.

Vi sidder lige nu og snakker med Danske Regioner om at skabe bedre introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker. Det var en del af overenskomstaftalen 2021, og vi ser frem til at få aftalen ført ud i praksis.

Mange steder er man allerede godt i gang, men vi vil gerne have at endnu flere forpligter sig på at skabe gode rammer for nye sygeplejersker som en vej til at fastholde og ansætte sygeplejersker til de mange ledige stillinger.

Kommunerne har også brug for rigtig mange sygeplejersker og psykiatrien ligeså, og her gælder samme opfordring: Tag nu godt imod de nye sygeplejersker.

Vi ved fra studier, at det er i de første tre-fem år, at mange sygeplejersker vælger at forlade deres fag, og at årsagen ofte bunder i, at arbejdspresset er for hårdt fysisk og psykisk.

Derfor er det også helt afgørende at forbedre arbejdsvilkårene, så nyuddannede sygeplejersker kan se sig selv i faget i mange år – også når de stifter familie.

Endelig er der også lige det der med lønnen. I Dansk Sygeplejeråd har vi store forventninger til, at regeringens lønstrukturkomité finder en løsning på sygeplejerskernes historiske lønefterslæb. Strukturel sexisme og den manglende økonomiske anerkendelse, der har hersket omkring sygeplejerskernes arbejde, accepterer de unge ikke i dag.

Derfor er en løsning på lønuligheden en væsentlig nøgle til udfordringerne i sundhedsvæsenet nu og i fremtiden.

Jeg ønsker alle nyuddannede sygeplejersker STORT TILLYKKE.

Til arbejdsgiverne vil jeg sige: Tag godt imod de nye sygeplejersker – vi har brug for dem i sundhedsvæsenet i mange år.