Tillykke til de nyvalgte politikere

Sygeplejerskerne og alle andre faggrupper i sundhedsvæsenet forventer politisk handling de kommende fire år – og det gør alle vælgerne helt sikkert også. For vores sundhedsvæsen er i knæ. Derfor må nyvalgte politikere i kommuner og regioner straks hoppe i arbejdstøjet, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 17.11.2021

I aftes fejrede vi demokratiet i Danmark med en succesfuld gennemførelse af valg til 98 fem kommunalbestyrelser og de fem regionsråd. Jeg ønsker alle nyvalgte politikere tillykke med valget.

I dag og de kommende fire år skal de indfri borgernes forventninger og levere politiske resultater. Der er nok at gøre – ikke mindst på sundhedsområdet - og flere meget alvorlige problemer trænger sig på.

”Sundhedsvæsenet er i knæ”. Det er ikke mine ord men Anders Kühnau fra Region Midt, men jeg er enig. Med næsten 5000 ubesatte sygeplejerskestillinger i kommuner og regioner siger det sig selv, at det giver problemer.  Faktisk er der så travlt, at det går ud over patientsikkerheden, og det har mange sygeplejersker fortalt om de seneste måneder. Det haster med at gøre det attraktivt for sygeplejerskerne at blive i deres job, for travlheden og underbemandingen får mange til at søge væk. I oktober søgte ni procent af sygeplejerskerne job udenfor branchen – det er næsten en fordobling siden februar i år.

Den udvikling skal vendes, og derfor skal det gøres attraktivt for sygeplejerskerne at blive og at tiltrække nye kolleger til de ubesatte stillinger. Det har de opdaget i Nyborg og Københavns kommuner, for her fandt politikerne for nogle uger siden penge til at give sygeplejerskerne et ekstra tillæg. I Region Midt og Region H er det også lykkedes at finde penge til at give sygeplejersker tillæg til lønnen.

Lad mig slå fast: Lokalt forhandlede løntillæg løser ikke hele ligelønsproblemet for sygeplejerskerne. Men initiativerne vidner trods alt om, at nogle politikere godt kan se, at man ikke bare kan blive ved med at forlange, at sygeplejerskerne ”gør en ekstra indsats”. Det vil jeg gerne kvittere for. Men det er vigtigt at de samme politikere vil bruge deres position til at få en dialog i gang med Christiansborg. For der må og skal findes penge til et opgør med sygeplejerskernes historiske lønefterslæb. Når regeringens lønstrukturkomite ventes at barsle med anbefalinger og konklusioner om et års tid, så skal sygeplejerskerne kunne se en landingsbane for et opgør med mere end 50 års lønulighed.

Kommunerne står overfor en enorm udfordring med at løfte opgaverne i fremtidens nære sundhedsvæsen. Midt under valgkampen afsatte regeringen fire milliarder kroner til nærhospitaler. Pengene går til mursten i stedet for mennesker, og det løser jo ikke umiddelbart problemerne. Tilbage står stadig, hvem der skal fylde rammerne med sundhedstilbud til borgerne, og hvor finansieringen skal komme fra?

Vi venter på fortsættelsen fra regeringen. Men der er ingen tvivl om, at sygeplejersker spiller en stor rolle i hjemmesygeplejen, i akutteams og i almenpraksis for at sikre omsorg og pleje af høj sygeplejefaglig kvalitet. Den erkendelse har vi brug for breder sig blandt kommunalpolitikere landet over af hensyn til patientsikkerheden.

Samtidig er der også brug for, at sygeplejersker får mulighed for selvstændigt at udføre flere af de opgaver, som de er uddannet til og som de mange steder udfører efter delegation fra den praktiserende læge. I fremtiden skal de kunne udføre en række af disse opgaver uden forudgående lægeligt tilsagn. En analyse fra Deloitte viser, at sygeplejerskernes tidsforbrug på henvendelse til egen læge eller anden læge, for at få tilladelse til visse opgaver, udgør ca. 600 årsværk på landsplan. Vi mener tiden kan bruges bedre på borgerne i stedet for i telefonkøen.

Sundhedsvæsenet er kernen i velfærdssamfundet, og en af kronjuvelerne i det offentlige velfærdssystem. Sygeplejerskerne og alle andre faggrupper i sundhedsvæsenet forventer politisk handling – og det gør alle vælgerne helt sikkert også.

Kære politikere, vi regner med jer – god arbejdslyst!

Følg Gretes blog

Du kan abonnere på bloggen ved at tilvælge 'Gretes blog' under notifikationer fra DSR-C.

Tilmeld notifikationer