Vi står sammen

Sygeplejerskerne er blevet kørt rundt i manegen. Hverken arbejdsgivere eller politikere mener, det er deres ansvar at løse sygeplejerskernes lønefterslæb. Derfor er vi havnet i en situation, hvor vi må varsle konflikt, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 22.04.2021
Bax Lindhardt

I dag har vi i Dansk Sygeplejeråd sendt et varsel om konflikt til arbejdsgiverne i kommuner og regioner.

Dermed har vi taget konsekvensen af det nej, sygeplejerskerne sendte ved urafstemningen om overenskomstresultatet.

Siden afstemningen har vi afsøgt mulighederne for at finde en løsning med arbejdsgiverne ad forhandlingsvejen, men det er indtil nu ikke lykkedes.

Vi har også appelleret til politikerne, fordi vi har konstateret, at vi ikke kan løse sygeplejerskernes lønefterslæb ved overenskomstforhandlingerne alene. Derfor lancerede vi for nylig #Lønløftet.

Men flere politikere har undervejs gjort det tydeligt, at de heller ikke mener, at det er deres problem.

Dermed har alle sendt sygeplejerskerne rundt i manegen uden udsigt til løsninger. Og derfor er vi nu havnet i en situation, hvor vi må varsle konflikt for at få gjort opmærksom på de synlige urimeligheder.

Det er baggrunden for, at vi i dag varsler konflikt for sygeplejersker og radiografer  i kommuner og regioner.

Vores krav til arbejdsgiverne er en større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne, og at vi sender en fælles appel fra overenskomstparterne til Christiansborg om trepartsforhandlinger, hvor parterne i fællesskab forpligter sig til at arbejde for at indhente sygeplejerskernes historiske lønefterslæb.

Med konflikten udtager vi nogle afdelinger eller områder til konflikt, hvilket betyder at det kun er livsvigtigt eller uopsætteligt arbejde der udføres. Du kan hente oplysninger om din afdeling er omfattet hos din TR – og finde mere information i dagens nyhedsbrev.

Uanset om din afdeling er udtaget til konflikt eller ej, må vi alle bakke op om de områder der er udtaget. Det er sin sag kun at udføre uopsættelige arbejdsopgaver for de sygeplejersker, som kommer til at indgå i beredskabet, og de får brug for al vores støtte og opbakning i den kommende tid. For de kæmper for os alle sammen.

Det er aldrig nogen nem beslutning at varsle konflikt. Denne gang har det været særligt vanskeligt.

For Danmark og hele verden står stadig i en pandemi af historiske dimensioner. Vi er forhåbentlig på vej ud af Coronaens tunge skygge, men vi er ikke i sikker havn endnu. Lande rundt om os oplever tilbagevendende smittebølger. Vi kan risikere det samme - med derpå følgende pres på hospitaler og medarbejdere.

Sygeplejerskerne står naturligvis klar til at redde liv sammen med det øvrige sundhedspersonale. Det skal der ikke herske tvivl om. Men vi må forberede os på, at nogle vil have svært ved at forstå, hvordan vi kan varsle konflikt i den aktuelle situation.

Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og hver især gør vores til at forklare, hvorfor vi handler som vi gør. For vi får brug for al den opbakning, vi kan få, også udenfor vore egne cirkler.

Sygeplejersker er mere værd.