Sammen om DSR

SammenomDSRlogo.png

Sammen om DSR

Dansk Sygeplejeråd har sat gang i en større fornyelsesproces, som bl.a. sætter fokus på medlemsdemokrati og -involvering for også i fremtiden at sikre en effektiv interessevaretagelse.

> Læs mere

Grete Christensen fejrer 25 års jubilæum – kom og vær med.

I år er det 25 år siden, at formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen blev medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Det bliver fejret med et åbent hus i Kvæsthuset d. 9. november kl. 15-17, hvor man også kan høre mere om ”Sammen om DSR”.

Besparelser rammer uddannelse på livsvigtige områder

Kvaliteten af sygeplejerskers uddannelse bliver forringet af besparelser på professionshøjskolerne. Det vækker stor bekymring i Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Hver tredje sygeplejerske har fejl på lønsedlen

Få tjekket din lønseddel og find ud af, om du får den løn, du har krav på. Det er der alt for mange, der ikke gør – faktisk mere end hver tredje sygeplejerske, viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejerske Camilla Friis-Larsen var en af dem.

> Læs mere

Husk at tjekke din lønseddel

Sygeplejerskerne er langt fra de eneste, der har problemer med lønsedlen. Det er et generelt problem, der bliver sat fokus på i de kommende uger, hvor hovedorganisationerne FTF og LO sammen med deres medlemsorganisationer opfordrer danskerne til at tjekke deres lønseddel.

> Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø lider på globalt plan

Dårligt arbejdsmiljø, presset personale og lave normeringer truer kvaliteten af sygeplejen verden over. Det står klart efter møde med ni sygeplejerskeorganisationer fra andre lande.

> Læs mere

Hjælp børnene, før det går galt

Det er helt afgørende, at de forskellige faggrupper omkring skolebørn taler sammen, hvis vi vil hjælpe de mange børn, der ikke har det godt, og som ikke trives i skolen. Desværre sker det langt fra altid i dag.

> Læs mere

Politisk aftale vil sikre helhedsorienteret indsats mod vold på bosteder

Bredt flertal i folketinget erklærer, at der bør være mindre enheder og mere specialiserede botilbud i kommunerne til borgere med psykiske lidelser.

> Læs mere

Ledelsen på Køge Sygehus sat under tilsyn efter sag om unødig medicinering

Patienternes sikkerhed er blevet udfordret i Køge Sygehus' løsning af deres ressourcemæssige problemer, konstaterer Styrelsen for Patientsikkerhed.

> Læs mere