Folketingsvalg 2022

Læs om DSR's holdninger til tre vigtige emner i forbindelse med folketingsvalget 2022. Se også, hvad partierne har sagt om løn til sygeplejersker i valgkampen.

Se hvilke sygeplejersker, der blev valgt i din storkreds

Fyns Storkreds

Rosa Eriksen - Moderaterne

Rosa Eriksen

Fortæl om dig selv:

Jeg har været uddannet sygeplejerske siden 2016 og arbejdet både i primær og sekundær sektor. Senest som stomisygeplejerske på afdeling A. Jeg er også patient, da jeg har en kronisk sygdom. Jeg brænder for vores sundhedsvæsen da det er grundstenen til vores velfærd.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Vi mangler ressourcer – især medarbejdere. Vi har brug for at uddanne og rekruttere flere til det sundhedsfaglige område. Især sygeplejersker er en mangelvare, og derfor må vi gøre det attraktivt både arbejdsmiljø mæssigt, lønmæssigt og uddannelsesmæssigt at være sygeplejerske!

 

Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

Jeg vil kæmpe for bedre vilkår hele vejen rundt for de mennesker, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Jeg vil kæmpe for større fleksibilitet så arbejds- og privatliv kan hænge sammen – selvom vi har åben 24/7. Jeg vil kæmpe for tid med patienterne og ikke tid bag en skærm. Vi må kunne kombinere god sygepleje med mindre dokumentation, fordi man som personale er bange for at lave fejl. Så vil jeg nedlægge regionerne og lave et samlet sundhedsvæsen, og have et dokumentations system i hele landet. Det skal være nemmere at kommunikere mellem primær og sekundær sektor. Den ene skal kunne se hvad den anden laver, netop for at undgå fejl.
Jeg vil kæmpe for, at vi får gjort noget ved lønnen og ikke kun taler om det. Vi står i en massiv krise, så regeringen må og skal træde til og hjælpe på trods af den danske model. Den danske model må ikke være skyld i, at det sundhedsvæsen vi har opbygget bryder sammen.
Derudover vil jeg kæmpe for lighed i sundhed. Du skal have samme behandling, om du bor i Svendborg eller København – og også uanset social status.
Psykiatrien skal undersøges til bunds hvad problemet er, og der skal vi virkelig sætte ind for mere kvalitet i behandlingen, så ikke psykisk syge sendes hjem til "ingenting". Overgangen fra børne- til voksenpsykiatri skal sættes op til min 20 år i hele landet.


Kontaktinformation:

Rosa Eriksen
Rosa@rosaeriksen.dk
Tlf 31350214

Københavns Omegns Storkreds

Maria Durhuus - Socialdemokratiet

Maria Durhuus

Fortæl om dig selv:

Jeg er 45 år og er uddannet sygeplejerske i 2006, har specialuddannelsen i psykiatri og har arbejdet inden for psykiatrien og misbrugsbehandlingen i det meste af min karriere.
Jeg er mor til 4 drenge er bosat i Hvidovre og stiller ved dette valg op for 2. gang med håbet om at kunne fortælle historien om virkelighedens verden inde på Christiansborg set med sygeplejerskernes øjne.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Det jeg ser som den største udfordringer er, at der ikke investeres i sundhedssektoren. Her taler jeg ikke kun om millioner, der sendes ud for at lukke et blødende sår.
Jeg taler om, at der skal tænkes langsigtet og omsorgsfagene / medarbejderne skal tales op og tages med på råd til kvalificering og validering.
Det skal handle om mennesket, og det skal handle om at passe på fremtiden.


Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

Bedre og mere fleksible arbejdsforhold for medarbejdere i sundheds- og omsorgssektoren.

Markant flere ressourcer til psykiatrien. Vi kan ikke tale om behandlingspsykiatri uden at tale om socialpsykiatrien. Vi kan ikke tale om sundhedsloven uden at tale om psykiatriloven og serviceloven.

Der skal være lige adgang til sundhed for alle.

Det handler om Mennesket!


Kontaktinformation:

Maria Durhuus 22778027

mariadurhuus@gmail.com

Facebook: Maria Durhuus

Nordjyllands Storkreds

Flemming Møller Mortensen - Socialdemokratiet

Flemming Møller Mortensen

Fortæl om dig selv:

Jeg blev uddannet sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Aalborg i 1988, hvorefter jeg i en årrække arbejdede på hospitaler i Nordjylland, hvor jeg undervejs specialiserede mig til anæstesisygeplejerske.

Jeg havde ligeledes to ophold i udlandet, hvor jeg arbejdede med spedalske i Indien og som sygeplejerske i Grønland.

Herefter arbejdede jeg nogle år i medicinalindustrien, hvor jeg bl.a. blev salgschef, inden jeg i 2007 blev valgt til Folketinget.

Privat er jeg gift med Morten, og vi udgør sammen forstanderparret i Aalborg Kloster.

Før Morten var jeg partner med Erik i 35 år. Erik var professor i klinisk sygepleje ved Aalborg Universitet og døde i 2019.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Rekruttering og løn- og arbejdsforhold. Jeg ved, at der arbejder ufatteligt mange dygtige og dedikere sundhedsprofessionelle. Men der er brug for at forbedre deres forhold, også hvis man skal kunne fastholde de eksisterende kolleger og rekruttere nye.

Det handler både om ledelse lokalt og i toppen af hospitalet, regionen eller kommunen. Men det handler også om anerkendelse. Og jeg tror ikke, at der er nogen vej udenom, at landspolitikerne også forholder os til lønspørgsmålet, hvis vi i fremtiden skal kunne blive ved med at rekruttere til vores offentlige sundhedsvæsen og i øvrigt have et motiveret personale.

Derudover kæmper jeg for at få forbedret de sundhedsfaglige uddannelse, ligesom der skal mere fokus på forebyggelse, sundhedspleje og en ligestilling mellem somatikken og psykiatrien.


Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

1) Bedre løn- og arbejdsforhold og bedre uddannelser
2) Løft af psykiatrien
3) Flere ansatte i sundhedsvæsnet


Kontaktinformation:

E-mail: flemming.m.mortensen@ft.dk
Mobil: 6162 4691

Nordsjællands Storkreds

Marlene Harpsøe - Danmarksdemokraterne

Marlene Harpsøe

Fortæl om dig selv:

Mit navn er Marlene Harpsøe. Jeg er sygeplejestuderende på 7. semester og bor i Nordsjælland sammen med min familie. Jeg elsker omsorgs- og sundhedsfaget. Gennem mit arbejde i sundhedsvæsenet har jeg fået stor indsigt i sundhedsvæsenet. Det betyder, at jeg politisk kan italesætte de problemer, der er, samt medvirke til at komme med løsninger på de udfordringer, som vi står overfor i sundhedsvæsenet. Derudover er jeg lokalpolitiker i Helsingør byråd, hvor jeg er formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Men jeg har også tidligere været folketingsmedlem.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Problemerne med at rekruttere sundhedsprofessionelle, herunder sygeplejersker, er klart den største udfordring, som sundhedsvæsenet står med. Der er ingen lette løsninger. Hvis rekrutteringsudfordringerne skal løses, skal man helt generelt gøre det mere attraktivt at tage en omsorgs- og sundhedsuddannelse og arbejde i faget. Når der er mangel på bl.a. sygeplejersker, kan det have betydning for kvaliteten af den behandling, som patienterne får. Vi er ikke i faget for at tilbyde discountløsninger til patienterne. Vi vil alle gerne give patienterne den bedste og mest professionelle behandling. Jeg mener, at man skal lave et 360 graders eftersyn af faget, herunder løn og arbejdsvilkår – og så skal der handles på udfordringerne. Her er det vigtigt at have politikere, der rent faktisk forstår og kender omsorgs- og sundhedsfaget, hvis vi skal sikre et ordentligt sundhedsvæsen.


Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

Flere uddannede sygeplejersker

Bedre arbejdsvilkår

Bedre sammenhængende patientforløb


Kontaktinformation:

E-mail: marlene@danmarksdemokraterne.dk

Tlf. 5046 1438

Matilde Powers - Socialdemokratiet

Matilde Powers

Fortæl om dig selv:

Jeg er 40 år, gift med Adam og mor til tvillingerne Anna og Olivia på 15 år. Vi har siden børnene blev født boet i Furesø Kommune i Nordsjælland. Jeg har i alle årene været aktiv i lokalsamfundet: Som formand for bestyrelsen i det lokale dagtilbud, kontaktforælder i den lokale skole, en del af ungdomsudvalget i den lokale tennisklub osv.

I knap 20 år har jeg arbejdet i vores sundhedsvæsen. Blandt andet som sygeplejerske på børneafdelingen på Nordsjællands Hospital og i dag med forebyggelsesindsatser på Regionsgården i Hillerød. Min fritid bruger jeg i Furesø Byråd. Her har jeg i 5 år været formand for social- og sundhedsområdet. Jeg har derfor en stor viden om vores sundhedsvæsen i både kommune og region.

Politisk brænder jeg for at bevare og styrke vores gode kernevelfærd, og for at sikre borgeres sundhed. Mentalt som fysisk. Gamle som unge. Rige som fattige. Alle skal have ordentlige levevilkår, og mulighed for at få omsorgsfuld og respektfuld hjælp, når de har brug for det.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

1. Rekruttering og fastholdelse af sundhedsmedarbejdere
2. Den sigende mistrivsel blandt unge
3. Stigningen af livsstilssygdomme
4. Pres på psykiatrien
5. Ulighed i sundhed


Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

1. SUNDE OG GLADE BØRN OG UNGE
Der er ikke noget vigtigere for os forældre og bedsteforældre, end vores børns fysiske og mentale trivsel. Lige nu stiger mistrivslen blandt børn desværre. Denne udvikling skal vi have vendt, og det haster. Samtidig er det ikke lykkedes os at gøre noget ved vore unges storforbrug af rusmidler. Brugen af snus er eksploderet, og vi har stadig en kedelig europarekord i druk. Vi skal have langt mere fokus på forebyggelse.

2. EN MENINGSFULD HVERDAG FOR BORGERE MED HANDICAP
Ledigheden i Danmark er rekordlav. Det giver os en unik mulighed for at få de sidste med. Rigtig mange borgere med fysiske og psykiske handicap kan og vil gerne bidrage til arbejdsfællesskabet. Men alt for mange regler spænder ben, og alt for mange arbejdsgivere inviterer dem ikke ind. Det skal vi have lavet om på.

3. EN GOD OG VÆRDIG ÆLDREPLEJE
Når vi får brug for hjælp til at klare hverdagen, skal vi mødes med respekt og omsorg. Antallet af 80+-årige vokser markant i de kommende år. Samtidig bliver det sværere at rekruttere medarbejdere til omsorgs-fagene. Vi skal derfor lave en langsigtet plan for at gøre det mere attraktivt at arbejde i vores omsorgssektor.


Kontaktinformation:

Læs mere om mit politiske arbejde her:

Hjemmeside: http://matildepowers.dk/
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokratmatildepowers
Instagram: https://www.instagram.com/matilde_powers/

Kontakt mig på:
Mail: matilde@powers.dk
Telefon: 2726 9584

Sjællands Storkreds

Mike Villa Fonseca - Moderaterne

Mike Villa FonsecaFortæl om dig selv:

Mit navn er Mike Villa Fonseca, jeg er født, opvokset og bor i Køge. Jeg er en 27-årig frisk ung mand med forskellige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Men er også ydmyg og ønsker at opnå endnu bedre kompetencer og udvikle mig mere som menneske.

Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske i akutafdelingen (Modtagelsen, traumestuen og skadestuen) på Køge sygehus, Sjællands universitetshospital og er deltidsbrandmand i Køge brand og redning, Falck Danmark.

For mig er sundhed noget af det allervigtigste i livet, for uden sundhed kan vi ikke være frie og leve, det er for alle mennesker en stor og vigtig del af kernevelfærden.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Den største udfordring på sundhedsområdet må næsten være, at der ikke kun er en udfordring, men flere. Vi har et sundhedsvæsnet der bløder, vi har en psykiatri som råber og skriger på hjælp og vi har en ældrepleje vi ikke kan være bekendt.

Men i bund og grund er det største problem manglende hænder og et arbejdsmiljø som er hårdt og præget af travlhed. Det er blandt andet på grund af, at færre søger ind på sundhedsfaglige uddannelser, hvilket betyder, at det svært at rekruttere nyt personale i fremtiden.

Derudover er det svært at fastholde personale, fordi arbejdsforhold med skiftende vagter i dag/aften/nat/weekender er hårdt og svært for mange at få til at passe med privatlivet og arbejdslivet. Flere går derfor ned i tid eller skifter job. Sidst men ikke mindst "matcher” lønforhold måske ikke det ansvar og arbejdsopgaver, som sundhedspersonalet står med og overfor.


Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

1. De 5 regioner skal nedlægges
I stedet skal det overordnede ansvar være under en professionel ledelse, til at sikre den bedste pleje, forebyggelse og behandling i hele det danske sundhedsvæsen. Et fælles nationalt sundhedsvæsen. Vi har gjort det før og vi skal gøre det igen. Vi er gået fra 24 amter til 14, som blev nedlagt og erstattet af de 5 regioner. Nu er tiden kommet til at regionerne må nedlægges. Ved at nedlægge regionerne skabes der et større nationalt ansvar og overblik. Det skal være slut med forskelsbehandling på tværs af regionerne, når det gælder sundhed.

Regionerne er ineffektive og forvalter ikke skattekroner godt nok. En samlet økonomisk drift ville også kunne være med til at presse priser på indkøb af medicin, medicinsk udstyr osv. Pengene kan, må og skal udnyttes bedst muligt. Penge som kan gå til lønninger til sundhedspersonalet. Det er ikke bare penge som benyttes til en materiel ting, det er sundhedsøkonomi som hjælper og redder menneskeliv.

2. Vi skal rekruttere og fastholde sundhedspersonale
Det gælder særligt sygeplejersker, læger, social og sundhedspersonale samt ambulancereddere. Der skal kigges på uligheden mellem aflønning til fastansatte og vikarlønninger. Det skal kunne betale sig at være fastansat sammenlignet med vikar. Derudover skal det kunne betale sig at være på 37 timer frem for nedsat tid.

3. Fælles sundhedssystem - slut med skærmtid
De administrative opgaver er ikke dem som hjælper patienten igennem sygdom, det er tilstedeværelsen hos patienter. Derfor skal det skrues markant ned på administrative opgave og dokumentation, så der er tid til, at sundhedspersonalet kan pleje og behandle patient som har et behov for hjælp. Det slut med skærmtid foran computeren og i stedet være hos patient som kommer i centrum. Derudover skal der været et og kun et fælles sundhedssystem i det danske sundhedsvæsen.


Kontaktinformation:

Har du lyst til at komme i kontakt med mig og høre mere omkring mine mærkesager, politik, interviews, artikler eller foredrag mm. Så kan du fange mig på min mail eller mobil, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Mail: kontakt@mikevillafonseca.dk
Mobil: +45 42 50 60 30

Følg med på mine sociale kanaler og hop forbi min hjemmeside.

Hjemmeside: mikevillafonseca.dk
Facebook: facebook.com/MikeVillaFonsecaModeraterne
Instagram: instagram.com/mikevillafonseca
TikTok: tiktok.com/@mikevillafonseca

Vestjyllands Storkreds

Signe Munk - Socialistisk Folkeparti

Signe Munk

Fortæl om dig selv:

Jeg bor på Fur med min kæreste og vores lille datter. Vi holder af at være tæt på naturen, ø-livet, det nære og af udsigten ud over fjorden. Jeg er vokset op i Viborg. Her har jeg gået i skole, spillet fodbold, arbejdet i ældreplejen og siddet i byrådet. Jeg er i politik for at skabe resultater uden for meget snak og for mange fine fornemmelser. Ved folketingsvalget i 2019 blev jeg medlem af Folketinget. I min familie er vi sygeplejersker i tre generationer. Som en del af min uddannelse til sygeplejerske var jeg sidste år i praktik på Viborg sygehus og i hjemmesygeplejen, og jeg er nu en opgave fra at være i mål med uddannelsen.


Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Jeg mener, at rekruttering og fastholdelse af personale er sundhedsvæsnets største udfordring. Det er kernen i et godt og velfungerende sundhedsvæsen, at der er nok uddannet sundhedspersonale. Og særligt alvorlig er manglen på sygeplejersker.


Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

Ligeløn og ordentlige arbejdsvilkår
Tjenestemandsreformen fra 1969 fastlagde et ulige fundament for løndannelsen. Det rammer blandt andet sygeplejersker. Derfor skal tjenestemandsreformen afskaffes, og staten skal give en pose penge til en bedre løn. Samtidig skal pengene til ældreplejen og sygehusene følge med op, når der kommer flere ældre.

Differentieret behandlingsgaranti
Det er uholdbart, at mange behandlinger er omfattet af behandlingsgarantien på en måned. Vi står i en situation, hvor sygehusene er under et voldsomt arbejdspres. Der skal politisk bidrages til, at de alvorligste lidelser kan behandles først, og at der kan planlægges mere frit på de forskellige afdelinger. Derfor skal der differentieres i behandlingsgarantien, så fx knæoperationer ikke er underlagt en behandlingsgaranti på en måned.

En stærkere sygeplejerskeuddannelse
Der er brug for, at flere vælger at uddanne sig til sygeplejerske. Der skal gives flere penge til sygeplejerskeuddannelserne, så der bliver bedre mulighed for simulationsundervisning og undervisning i for eksempel farmakologi. Derudover skal kliniske vejledere tilbydes mere uddannelse.


Kontaktinformation:


Tlf: 6162 4090
Email: signemunk@gmail.com