Mød DSR på Folkemødet 2019

Der er rig lejlighed til at møde Dansk Sygeplejeråd under Folkemødet 2019. Se alle arrangementer, hvor repræsentanter for DSR er med.

Dansk Sygeplejeråd holdt til i Det Fælles Sundhedstelt på Kæmpestranden i telt J45.  Torsdag aften inviterede vi til debat i teltet om "Fremtidens sygepleje" klokken 18.00-19.00, hvor Dansk Sygeplejeråds fem kredse inviterede til debat om sygeplejens fremtid, og hvordan vi får et bæredygtigt sundhedsvæsen i år 2030.

Derefter var der "Sundhedspolitisk dyst i bokseringen"Annette Heick er dommer i den Sundhedspolitiske dyst i bokseringen, hvor Stephanie Lose (V) Benny Engelbrecht (S), Kirsten Normann Andersen (SF), Karin Friis Bach (RV), Majbrit Berlau (FH), Andreas Rudkjøbing (Lægeforeningen), Mona Striib (FOA), Grete Christensen (DSR) og mange flere dystede om titlen som Folkemødemestre 2019.

Se hele invitationen: Hvem bliver Folkemødemestre 2019? Dansk Sygeplejeråd inviterer til quiz, fællessang og netværk.


Mød sygeplejersker på Folkemødepladsen

Torsdag 13. juni - lørdag 15. juni kunne du møde Kreds Syddanmark, Kreds Hovedstaden, Kreds Sjælland, Kreds Nordjylland, Kreds Midtjylland og SLS med deres Christianiacykel på Folkemødepladsen.LØRDAG

Kl. 09.00-10.00. Mød Kreds Midtjylland
Kreds Midtjylland bemander DSR's stand.
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 10.30-11.15: Er kvindedominerede fag stadig lavtlønsfag? Ligeløn - lige nu!
Ligelønsalliancen inviterer til debat. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, deltager sammen med de øvrige formænd fra ligelønsalliancen. 
Lokation: D6 - FOA og Pensam

Kl. 10.30-12.00: Finale i samskabelsesarenaen
Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager i finalen i Samskabelsesarenaen.
Lokation: A9 – Samskabelsesarenaen

Kl. 10.30-11.30: Hit med sundhedssangen 
Der er lagt op til fællessang, når Sundhedspolitisk netværk inkl. Dansk Sygeplejeråd inviterer til musikquiz. Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager. 
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 10.45-11.45: Kost er mere end gode råd på vej ud af døren hos egen læge 
Bente Alkærsig Rasmussen, næstformand i Kreds Midtjylland, er med, når Kost og KOL inviterer til debat. 
Lokation: F37 - SundhedsParlamentet

Kl. 11.00-12.30: Respekt for faglighed
Fagpolitisk Talentuddannelse afholder debat om at styrke velfærden med tid til faglighed.
Kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Sjælland Annette Schjermer Voss Møller deltager. 
Lokation: K6 - Folkets Hus

Kl. 11.30-12.00: Mød et fagligt selskab
Fagligt selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygepleje
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 13.30-14.30: Empower the People  
Region Syddanmark, Designskolen Kolding og Syddansk Sundhedsinnovation afholder debat om digital innovation og  adfærdsdata.
Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager. 
Lokation: F16 – Under huden

Kl. 13.30-14:30: Sundhedsvæsenets dilemma: Er vi nok – eller er vi go’e nok?
Sundhedspolitisk tidsskrift inviterer til debat om sundhedsvæsenets ressourcer.
Irene Charlotte Hesselberg, formand for Lederforeningen, deltager.
Lokation: N3 LEAD i Nørregade

Kl. 14.45-15.45: All inclusive eller members only?​
Arrangement af Dansk Regioner og Det Fælles Sundhedstelt. 
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, deltager i debat om fremtidens sundhed år 2050.
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 16.30-17.00: Alle har ret til lighed i sundhed
LEV og  LOS inviterer til debat om ulighed i sundhed. 
Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager. 
Lokation: J19 – LOS, Landsorganisationen for sociale tilbud

FREDAG

Kl. 07.30-08.00: Morgenbadning
Ergoterapeuterne inviterer til fælles morgenbadning.
Lokation: Næs Strand

Kl. 09.00-10.00. Mød Kreds Midtjylland
Kreds Midtjylland bemander DSR's stand.
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 09.00-10.00: Dialogcykeltur
Cyklistforbundet inviterer til dialog cykeltur. Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard deltager. 
Lokation: Danchells anlæg 

Kl. 09.00-10.00: Er diagnostikken nøglen til fremtidens sundhedsvæsen?
Lead Agency inviterer til debat, hvor formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen deltager. 
Lokation: G32 – MeningsMinisteriet

Kl. 10.00: Boogie - woggie - kædedans
Kreds Nordjylland inviterer til kædedans i det fælles sundhedstelt.
Lokation: J45 - Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 10.00-11.00: Mød faglige selskaber
Fagligt selskab for Addiktiv Sygepleje og Fagligt selskab for sygeplejersker i kommuner står i DSR's stand.
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 10.30 – 11.00: Sundhedsstyrelsen har Nina Brünés i den varme stol
Sundhedsstyrelsens direktør inviterer til en skarp dialog om sundhedsvæsenet og dets udvikling.
Nina Brünés, formand for FS Addiktiv Sygepleje er i den varme stol.
Lokation: J27 - Sundhedsstyrelsen

Kl. 10.30-11.30: Et fordomsfrit sundhedssystem. Hvordan?
Rådet for Socialt Udsatte sætter fokus på fordomme i sundhedssystemet. Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd er  med i debatpanelet. 
Lokation: J6 – Kæmpestrandens debattelt 

Kl. 11.00-12.00: Mød faglige selskaber
Fagligt selskab for Kræftsygeplejersker og Fagligt selskab for Sundhedsplejersker bemander DSR's stand.
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 11.15-12.00: Offentlig ledelse med fokus på borgerne
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er med, når DJØF og KL inviterer til debat om offentlig ledelse.
Lokation: C28 – Ledelsesscenen.

Kl. 12.50-13.00: De rette hænder til de rette opgaver i sundhedsvæsenet
Danske Fysioterapeuter inviterer til debat om, hvem der skal varetage hvilke opgaver i det danske sundhedsvæsen. Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager. 
Lokation: G2 – PFA

Kl. 13:30 - 15:30: Byg bro med dialog
CBS MPG-Brobygger forløb inviterer til pop-up samskabelsesevent, hvor der skal bygges bro mellem meninger om offentlig velfærd.
Irene Charlotte Hesselberg, formand for Lederforeningen, deltager.
Lokation: B98 - Pop-Up Events, Verdensmålenes Plads

Kl. 14.00-15.00: Stress skal håndteres i fællesskab
Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager i FIU-Ligestillings debat om stress. 
Lokation: K6 - Folkets Hus. Gårdteltet.

Kl. 15.00-15.45: Tillid i sundhedsvæsenet
Danskernes tillid til sundhedsvæsenet er til debat hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager. 
Lokation: J30 – Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kl. 15.00-15.45: Skal Danmark også have en strategi for mænds sundhed?
Forum for Mænds Sundhed inviterer til debat om mænds sundhed. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er med i debatten. 
Lokation: F19 - Sverigesvejs Debattelt

Kl. 16.30-18.00DM i debat – semifinale.
Nicoline Sjøberg, forretningsudvalgsmedlem i SLS, er med i semifinalen i DM i debat, som Politiken og Dansk Ungdoms Fællesråd arrangerer.
Lokation: N10 - Politiken

Kl. 16.30-17.30: Politik med udsigt
Scleroseforeningen inviterer til debat med politikere fra søsiden. Dorthe Boe Danbjørg deltager.
Lokation: H4 - Allinge Havn

Kl. 17.00-19.00: Bartendere i OK-baren i Folkets hus
Få serveret en fadøl og få en hurtig snak med hhv. formand og næstformand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og Dorthe Boe Danbjørg, når de står i OK-baren hos Fagbevægelsens Hovedorganisation. Mød Grete Christensen klokken 17.00-17.30 og Dorthe Boe Danbjørg fra 18.30-19.00.
Lokation: K6 - Folkets Hus. 

Kl. 18.00-19.00: Rygning - menneskeret eller massemorder?
Det Fælles Sundhedstelt inviterer til debat om tobak
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 20.00-20.45: Netværk og underholdning ved Teatergruppen MAGT
Ovenpå årets fællesdebat byder Det Fælles Sundhedstelt inkl. DSR på en mulighed for at fortsætte debatten eller netværke. Ca. 19:45 byder satiregruppen MAGT på et satirisk tvist på tingenes tilstand i det danske sundhedvæsen. 
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt
 

TORSDAG

Kl. 13.00-13.45: Åbning af Samskabelsesarenaen
Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager i åbningen af samskabelsesarenaen.
Lokation: A9 – Samskabelsesarenaen

Kl.13.00-13.45: Hvorfor er klimaspørgsmålet vigtigt for pensionskunderne?
Formand for Dansk Sygeplejeråd og næstformand i PKA Pension Grete Christensen deltager i debat arrangeret af FOA og Pensam.
Lokation: D6 - FOA og Pensam.

Kl. 15.15-16.00: Ung og trist
Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd inviterer til debat om unges trivsel. 
Grete Christensen, formand for Dansk Sygepelejråd og Anna Bjerre, direktør for GirlTalk, deltager. 
Lokation: F8 - Danske Regioners telt

Kl. 17.00-19.00: Bedre sundhed for ældre i fremtidens sundhedsvæsen
ÆldreSagen, LIF og PLO inviterer til debat. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd deltager fra klokken 18.00.
Lokation: N6 - Grønbechs Hotel: Haveteatret.

Kl. 17.15-18.00: Den rigtige pille i den rette mund?
Skal Berit og Preben have den rigtige eller forkerte medicin? Styrelsen for Patientsikkerhed holder debat. Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd deltager. 
Lokation: J30 – Styrelsen for Patientsikkerhed

Kl. 18.00-19.00: Fremtidens sygepleje.
Dansk Sygeplejeråds fem kredse inviterer til debat om sygeplejens fremtid og hvordan vi får et bæredygtigt sundhedsvæsen i år 2030. Mød en masse sygeplejerkser fra Dansk Sygeplejeråds kredse samt næstformændende Anni Pilgaard og Dorthe Boe Danbjørg.
Lokation: J45 – Det fælles Sundhedstelt

Kl. 19.30-22.00: Sundhedspolitisk dyst i bokseringen
Hvem bliver Folkemødemestre 2019? Dansk Sygeplejeråd inviterer til quiz, fællessang og netværk.
Annette Heick er dommer i den Sundhedspolitiske dyst i bokseringen, hvor Stephanie Lose (V) Benny Engelbrecht (S), Kirsten Normann Andersen (SF), Karin Friis Bach (RV), Majbrit Berlau (FH), Andreas Rudkjøbing (Lægeforeningen), Mona Striib (FOA), Grete Christensen (DSR) og mange flere dyster om titlen som Folkemødemestre 2019.
Lokation: J45 – Det Fælles Sundhedstelt

Kl. 20.15-21.30: Hvad drømmer Uddannelsesdanmark om?     
Kamilla K. Futtrup, formand for SLS deltager i uddannelsesdebat arrangereet af tænketanken DEA.
Lokation: K13 – Tænketanken DEA