Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd anbefaler øget opmærksomhed på tilstedeværelse, styrkelse og udvikling af de sygeplejefaglige kompetencer, når strategien i rammeaftalen planlægges.

Tak for muligheden for at indgive bemærkninger på høring om ny bekendtgørelse om rammeaftaler m. v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

 

Dansk Sygeplejeråd ser muligheder i, at hver region skal behandle Socialstyrelsens centrale udmeldinger og rapportere om planlægning af indsatser i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen. Når fristen for centrale udmeldinger skal behandles i forbindelse med rammeaftalen, og den følger fristen for ministertemaer, er der potentiale for at styrke og koordinere indsats-områderne. Ligeledes kan intentionen om øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner i en eller flere kommunerkvalificere og øge fagligheden til gavn og mest mulig effekt for mål-gruppen.

 

I den forbindelse vil Dansk Sygeplejeråd anbefale en øget opmærksomhed på tilstedeværelse, styrkelse og udvikling af de sygeplejefaglige kompetencer jf. § 9 stk. 2., når strategien i rammeaftalen planlægges. Dansk Sygeplejeråd opfordrer til, at man lokalt i kommunalbestyrelser og regioner inddrager og samarbejder med relevante interessenter, herunder Dansk Sygeplejeråds Kredse for at opnå den kvalificerede og nødvendige faglighed.

 

Med venlig hilsen,

Grete Christensen

Formand

DSR Svar på høring om bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde 2014