Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd finder det hensigtsmæssigt at hæve barren og gøre alle utilsigtede hændelser rapporteringspligtige, også i primærsektoren.

DSR støtter op

​Dansk Sygeplejeråd kan fuldt ud støtte, at begrænsningerne i rapporteringspligten i forhold til utilsigtede hændelser foreslås ophævet i den kommende reviderede vejledning.

Rapportering af utilsigtede hændelser har været en succes i sygehussektoren og er ved at være implementeret i kommunerne. Dansk Sygeplejeråd finder derfor, at det er hensigtsmæssigt at hæve barren og gøre alle utilsigtede hændelser rapporteringspligtige, også i primærsektoren. Det vil give bedre overblik over utilsigtede hændelser i det samlede patientforløb. 

I Dansk Sygeplejeråd ser vi også positivt på det nye krav om, at regioner, kommuner og private sygehuse skal indsende analyser mm., baseret på aggregerede data. Læringselementet kan fortsat styrkes, og en sådan fremgangsmåde kan fremskynde processen. En forudsætning herfor er dog, at Patientombuddet bearbejder og offentliggør rapporterne på en let tilgængelig måde og i en pædagogisk form, så det kan bruges som inspiration på den enkelte arbejdsplads. 

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand