Sæt forebyggelsen i system

Dansk Sygeplejeråd har 8 konkrete forslag til bekæmpelse af ulighed i sundhed.

Ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Der er betydelige forskelle på levealder, dødelighed og forekomst af sygdomme. Disse forskelle følger uddannelseslængde, indkomst, erhverv og social position i samfundet. Dansk Sygeplejeråds medlemmer oplever løbende uligheden i deres daglige arbejde i sundhedsvæsenet og har derfor en stor forståelse for ulighedens karakter og udbredelse, samt for hvordan man kan komme uligheden til livs.

Regeringen har med regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” gjort bekæmpelse af ulighed i sundhed til et erklæret mål. Regeringen har fulgt målsætningen op med nogle gode initiativer, som eksempelvis øget fokus på styrkelse af psykiatrien og opstillingen af 7 nationale mål for forbedring af danskernes sundhed.

I Dansk Sygeplejeråd er vi meget enige i regeringens målsætning om at bekæmpe uligheden i sundhed. Vi deler ambitionerne, men vi savner samtidig nogle konkrete initiativer, der kan være med til at få bugt med den tiltagende ulighed i sundhed. Hvis uligheden i sundhed skal bekæmpes, kræver det, at vi i langt højere grad iværksætter systematiske tiltag, der styrker den enkeltes kompetencer i forhold til at tage ansvar for egen og ens børns sundhed. Samtidig kræver det, at vi skaber rummelighed og yder en mere håndholdt indsats over for de grupper af borgere, der har svært ved at navigere i et højeffektiviseret sundhedsvæsen. Derfor anviser vi i dette lighedspolitiske udspil 8 konkrete forslag til bekæmpelse af ulighed i sundhed.
 

DSR's forslag

Dansk Sygeplejeråds forslag til arbejdet med at bekæmpe ulighed i sundhed er:


1) Mindsk uligheden i sundhed blandt børn og unge – sæt sundhedsplejersken i spil:

  • Styrk den tidlige indsats over for nybagte forældre med forældreuddannelse og hjemmebesøg
  • Indfør 3-års hjemmebesøg fra sundhedsplejersken
  • Styrk børns trivsel og mentale sundhed i børnehave, skole og SFO gennem tværfagligt samarbejde og systematisk inddragelse af sundhedsplejersker
  • Tilknyt sundhedsplejersker til alle landets erhvervsskoler

2) Mindsk uligheden i sundhed blandt udsatte voksne – mød borgeren på borgerens betingelser:

  • Styrk koordination og brobygning – udbred socialsygeplejersker til hele sundhedsvæsenet
  • Styrk den opsøgende sundheds- og forebyggelsesindsats med sundhedsteams
  • Tilknyt sygeplejersker til alle botilbud, døgninstitutioner og herberg
  • Styrk beskæftigelsesindsatsen med tværfaglighed og øget sundhedsfokus

Ulighed i sundhed (hele udspillet)

Ulighed i sundhed (piximodel)