Sats på velfærd frem for skattelettelser

GreteROED2.jpg

Sats på velfærd frem for skattelettelser

Regeringen vælger lavere skatter og billigere biler frem for sundhed og velfærd. Det er slet ikke, hvad samfundet har brug for, fastslår Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der opfordrer politikerne til at besinde sig.

> Læs mere

 

Offentlige arbejdsgivere forsømmer arbejdsmiljøet

En ny stor undersøgelse fra FTF viser, at indsatsen halter, når især kommunerne skal håndtere problemerne med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Sygeplejersker er blandt de personalegrupper, der oplever, at arbejdsmiljøindsatsen ikke er tilstrækkelig.

> Læs mere

kickoff5Synergi.jpg

OK18: Sygeplejersker har fokus på løn, arbejdsvilkår og udvikling af faget

Godt 20.000 sygeplejersker har deltaget i forberedelserne til OK18, ved at melde ind med deres ønsker til, hvad der skal prioriteres til de kommende overenskomstforhandlinger.

> Læs mere

 

Lav offentlig vækst matcher ikke fremtidens behov

Regeringen lægger op til en øget vækst på 0,3 pct. i det offentlige forbrug i finanslovsudspillet for 2018. Men den beskedne vækst er slet ikke nok til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet.

> Læs mere

 

Grete Christensen ny næstformand for FTF

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen er blevet udnævnt som næstformand for hovedorganisationen FTF.

> Læs mere

 

En god start på livet kræver fælles indsats

Der skal bedre rammer og ordentlig tid til at opbygge relationer på tværs af fagene, hvis alle børn skal sikres en god start på livet. Det skriver Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, på vegne af 12 organisationer inden for social- og sundhed i debatindlæg.

> Læs mere

barselsgangen_6.jpg

Helheden i svangreforløb er afgørende for kvaliteten

Antallet af komplicerede fødsler stiger, viser ny rapport fra Danske Regioner. For at sikre kvaliteten skal sygeplejerskers og sundhedsplejerskernes rolle og det tværfaglige samarbejde veje tungt i svangreomsorgen, mener Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

 

Drop de skjulte besparelser på sygehusene

Produktivitetskravet på 2 procent udhuler sygehusvæsenet og er umuligt at leve op til, skriver Grete Christensen og fem andre forbundsformænd i debatindlæg fra Politiken.

> Læs mere