Satspuljemidler til forebyggelse og livskvalitet

Babysynergi1.jpg

Satspuljemidler til forebyggelse og livskvalitet

Ny satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet fordeler i alt 770 millioner kroner til bl.a. styrket sundhedspleje samt rehabilitering og palliation på kræftområdet. Fordelingen bliver godt modtaget af formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

> Læs mere

Vigtige satspuljepenge til socialt udsatte børn og voksne

Der er indgået en bred politisk aftale om udmøntningen af satspuljemidlerne for det sociale område. Her er der især to store fokusområder, der handler om henholdsvis at fremme indsatser for udsatte voksne med sociale eller psykiske udfordringer, og om at styrke den tidlige forebyggende indsats over for børn. Og pengene lander på et tørt sted, mener Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Sygeplejersker skal uddannes i sorghjælp

Der er hjælp på vej til mennesker, som bliver ramt af kompliceret sorg. Det skal blandt andet ske ved at uddanne sundhedspersonale til at opdage, når det sker, og hjælpe. Det kan lade sig gøre, fordi Sundhedsstyrelsen netop har bevilliget 7,8 millioner kroner til organisationen Børn, Unge & Sorg til etablering af et Nationalt Sorgcenter.

> Læs mere

Sundhedsansatte har udsigt til højere pension

Sygeplejersker kan se frem til en højere pension end tidligere forventet. PKA-medlemmers pensioner er steget med op til 50.000 siden 2011. Prioriteringen af pension i overenskomstforhandlingerne samt høje afkast er nogle af årsagerne.

> Læs mere

Besparelser giver dårligere uddannelse

Det rammer i sidste ende de syge, børnene, de unge og de ældre, hvis regeringens planlagte besparelser på uddannelsesområdet bliver gennemført. Stop besparelserne nu, lyder det fra sygeplejersker, pædagoger og lærer i et åbent brev til uddannelsesminister Ulla Tørnæs.

> Læs mere