Udkast om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (patientmobilitetsdirektivet) - DSR's høringssvar

DSR's høringssvar vedr. "Udkast om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)".

Dansk Sygeplejeråd er glade for, at der er truffet et valg om at udarbejde en vejledning om regler i henhold til patientmobilitetsdirektivet, da reglerne er komplicerede.

Vi vil dog fremhæve, at den udarbejdede vejledning ikke vil være tilstrækkelig til at kunne rette op på, at såvel patienter som patientvejledere ofte har vanskeligt ved at gennemskue reglerne på området. I praksis mindskes retten til behandling i udlandet således gennem administrative krav og et kringlet regelsæt. Det understøttes af, at regionsrådene har forskellig praksis på området.

Vi håber derfor, at Direktivets implementering også vil blive evalueret ud fra bl.a. et patientperspektiv.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd

DSRs høringssvar vedr. ”udkast om grænse-overskridende sundhedsydelser i EU /EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)”