Udkast til forebyggelsespakke (overvægt) - DSR's høringssvar

Et meget flot udspil, der kommer godt rundt om børn, voksne, socialt udsatte og psykisk syge.