Værdighed i ældreplejen

Dansk Sygeplejeråd, FOA og Ældre Sagen har et samarbejde om værdig ældrepleje. På denne side kan du læse mere om foreningernes initiativer for en værdig ældrepleje.

Vi hører alt for ofte om eksempler med vakuumpakket mad, sociale aktiviteter der spares væk, og demente der sendes alene på hospitalet, fordi der ikke er tid til, at en medarbejder tager med. Samtidigt oplever medarbejdere at stå i situationer, hvor de ikke kan give en værdig pleje. Det er ikke godt nok. Derfor opfordrer vi politikerne til at give de ældre et løfte om en værdig ældrepleje og følge op med politiske tiltag, der sikrer, at løftet bliver til virkelighed.

I 2016 udarbejdede vi følgende politikker, som led i at der blev afsat midler på Finansloven til, at kommunerne kunne arbejde med værdighed i ældreplejen. Dansk Sygeplejeråd arbejder stadig sammen med FOA og Ældre Sagen om værdighed i ældreplejen i 2019.