Vedr. ændring af serviceloven - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bakker op om ændringerne i lov om social service, men tilføjer samtidig, at vurderingen af den ældres behov skal ske i samarbejde med den ældre.

Dansk Sygeplejeråd kan bakke op om de foreslåede ændringer i lov om social service, der fremover forpligter kommunerne til at tilbyde rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at modtageren kan forbedre sin funktionsevne.  

Dansk Sygeplejeråd ser generelt positivt på, den øgede brug af rehabilitering til de ældre frem for, at kommunerne kun yder kompenserende hjælp. Som det fremgår af lovbemærkningerne, så er ældregruppen i dag og i fremtiden langt mere differentieret, end vi har været vant til tidligere, og derfor giver det god mening, at anvende et rehabiliteringsperspektiv, hvor formålet er at fastholde den ældre så selvhjulpen som muligt, og hvor hjælpen er fleksibel i forhold til den enkeltes behov.   Med forslaget til lovændringerne, er der lagt nogle fornuftige retningslinjer ned for indsatsen, bl.a. at forløbet skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt, og at hjælpen løbende skal tilpasses modtagerens behov.  

Dansk Sygeplejeråd vil dog anbefale, at der laves en tilføjelse til lovforslagets § 83, hvoraf det fremgår, at en vurdering af den ældres behov for hjælp skal ske i samarbejde med den ældre. For at rehabiliteringsindsatsen skal lykkes er det afgørende, at den ældre også selv forstår og kan se mulighederne i indsatsen.  

 

Med venlig hilsen    

Grete Christensen

DSR Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service 2014